Erasmus+ Youth in Action: Sound of Music IV -utbildning i Island 25.4.-1.5.2018. Ansökningstid utgår

Päättyy:15.2.2018 13.15
Tapahtumapaikka:Laugarvatn, Island

Utnyttja musik i ungdomsarbetet!

Utbildningen ”The Sound of Music IV” anordnas i Laugarvatn på Island den 25.4–1.5.2018. Syftet är att deltagarna ska lära sig att använda musik i ungdomsarbetet och i projekt relaterade till ”Erasmus+ Youth in Action”. Musik ses som ett verktyg som stöder olika mål inom ungdomsarbetet, såsom avslappning, aktivering, samarbete, reflektioner, inlärning och så vidare. Utbildningen handlar om de möjligheter som musik erbjuder i ungdomsarbetet och har en övergripande syn på hur musik används i olika verksamheter. I utbildningen används musiken systematiskt så att deltagaren själv kan se fördelarna och nackdelarna med metoden.

Utbildningen anordnas nu redan för fjärde gången och den har fått mycket positiv respons.

Mål:

  • Att förstå teorin om musikens fysiska och emotionella effekt.
  • Att förstå musikens goda och dåliga effekter i ickeformell verksamhet.
  • Att hjälpa deltagarna att utveckla färdigheter att använda rätt slags musik i rätt slags situationer.
  • Att bekanta sig med tekniska musikapplikationer som kan användas i ungdomsarbetet.
  • Att lära sig att producera musik i verkliga situationer och musikalisera ungdomsverksamheten.
  • Att dela med sig av erfarenheter kring att använda musik i ungdomsarbetet.
  • Att bekanta sig med möjligheterna till ungdomsarbete inom ”Erasmus+ Youth in Action”

Vem kan delta?

Denna utbildning är riktad till personer som har fyllt 18 år och arbetar professionellt eller i egenskap av volontärer inom ungdomsarbete, och som är intresserade av att använda musik som ett verktyg i arbetet med ungdomar. Intresse för internationella projekt är också en fördel. Man kan tänka på utbildningen som fortbildning inom ungdomsarbete, vars resultat man kan utnyttja i sitt eget arbete.

Det kostar ingenting att delta i utbildningen. Resestödet täcker till 100 procent resekostnaderna från hemmet till utbildningsplatsen och återresan. Det mottagande landets byrå ansvarar för inkvartering och måltider. Deltagarna inkvarteras oftast i rum för två personer.

Ansökningstiden till utbildningen är nu!

Ansökan till utbildningen görs på det elektroniska ansökningsformuläret på SALTOs webbplats.

Klicka på knappen Apply Now! till höger så öppnas ansökningsformuläret. Om det är första gången du ansöker till en utbildning via SALTOs webbplats så ska du också skapa ett MySALTO-användarnamn. Systemet ger anvisningar hur det görs.

Ansökningstiden slutar den 15 februari 2018.

Utbildningen är gratis för de valda deltagarna och i den ingår resorna till och från utbildningsplatsen, logi och måltider under utbildningen samt allt utbildningsmaterial. De som väljs att delta i utbildningen måste själva se till att de har ett tillräckligt försäkringsskydd under resan.

Närmare information om utbildningen ger Paavo Pyykkönen (förnamn.efternamn@oph.fi, tel. 0400 247 774)