Internationell praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade. Ansökningstiden utgår

Päättyy:20.2.2018
Ansökningstiden för Utbildningsstyrelsens EDUFI-praktikprogram börjar den 6.2.2018 kl. 14.00 och utgår den 20.2.2018 kl. 16.15 Finsk tid.

Praktikplatserna är avsedda för högskolestuderande i olika ämnen. Praktikanten får Utbildningsstyrelsens stipendium.

Platsbeskrivningarna publiceras när ansökningstiden börjar.

Närmare uppgifter: http://www.cimo.fi/program/internationell_praktik