Erasmus+ seminarium om flexibel grundläggande utbildning i Lahtis. Ansökningstiden utgår:

Päättyy:15.5.2019

Erasmus+ seminariet om flexibel grundläggande utbildning och nya sätt att motverka skolavbrott

Finlands nationella kontor för programmet Erasmus+ ordnar tillsammans med Lahtis stad ett internationellt seminarium med rubriken “Flexible Basic Education– new methods to tackle early school leaving”. Seminariet hålls 23.-25.9.2019 i Lahtis.

50 lärare och personal som arbetar inom området deltar i seminariet: 40 från olika delar av Europa och 10 från Finland. Seminariet har som mål att erbjuda europeiska lärare ett forum för lärande och skapande av nya idéer för motverkande and skolavbrott.

Seminariets resultat:

  • finna nya sätt att stöda elever, som är i fara att sluta skolan i förtid
  • dela verktyg och metoder lärarna emellan
  • kollegialt stöd
  • underlätta skapandet av internationella nätverk och projekt inom temat inklusion

Mer information om seminariet: https://erasmus-tca.wixsite.com/fi-fbe-2019

Som huvudtalare den 24. september har Dr. Paul Downes från Irland inbjudits Hans presentation handlar om "Beyond resilience to inclusive systems for prevention of early school leaving in Europe: A spatial-relational approach".

Seminariespråket är engelska.

De valdas deltagar- och resekostnader betalas av Erasmus+ programmet. Till deltagaravgiften hör seminarieprogrammet och hotellövernattning (2 nätter) samt kost. Seminariet börjar med lunch den 23.9. och avslutas med lunch den 25.9.

Target groups: The seminar is open to participants within the field of school education. The seminar is targeted especially at teachers and other personnel working with pupils in grades 7–9 who are at risk of leaving school without the basic education certificate.

“Reducing the numbers of young people leaving school early is a key investment not only in the prospects of each one of its young people but also in the future prosperity and social cohesion of the EU in general” (Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda).

Preventing early school leaving is one of the top priorities in Europe. There are many reasons why pupils are in risk of dropping out of school: e.g. personal or family problems, learning difficulties, or fragile socio-economic situation. In addition, the way the education system is set up, school climate and teacher-pupil relations are also important factors to take into consideration when addressing the issue. 

The purpose of Flexible Basic Education (FBE) is to support pupils in grades 7–9, who are at risk of leaving school without the basic education certificate. Flexible Basic Education is provided in compliance with the statutes applicable to basic education and the National Core Curriculum in Finland.   A local authority may provide instruction preparing for basic education, voluntary additional basic education and activities within Flexible Basic Education in conjunction with grades 7 to 9.  The national programme for Flexible Basic Education (Joustava perusopetus, JOPO, in Finnish) was launched already in 2006.  

FBE aims to reduce the number of drop-outs in basic education and to prevent exclusion by strengthening pupils' life management skills and their motivation to study. In addition, for pupils to complete the basic education syllabus, they are supported in their transition to the next stage of education and training and their capabilities for studying are developed. FBE is intended for those pupils in grades 7–9 who are underachieving in their studies and lack study motivation. FBE is also targeted for pupils who are assessed to be at risk of exclusion from further studies and working life. Cooperation between professional groups and various branches of administration and organizations is highlighted in the guidelines. Vocational institutions and general upper secondary schools, non-formal adult education institutions and youth workshops may also take part in this cooperation.  Many innovative teaching methods and activities developed in Flexible Basic Education have proved to reduce drop-outs.

The aim of the seminar is to offer European teachers a forum to learn and exchange new ideas and tools to tackle early school leaving.

Ansökan

10 platser för finländska deltagare från organisationer inom allmänbildande utbildning kan sökas. Bidrag för resekostnader kan ansökas hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet. Logi- (2 nätter) och måltidskostnader som ingår i seminarieprogrammet betalas direkt ur Erasmus+-programmets budget.

(Utöver de 10 platserna finns det möjlighet för ca 30 finländare att delta i seminariets andra dag den 24.9. på egen bekostnad. Om denna möjlighet informeras separat bl.a. de nationella JOPO-nätverken. Anmälningen till den andra dagen sker via en annan anmälningslänk.)

Ansökningstiden går ut 15.5.2019

Ansökningsanvisning

Läs först ansökningsanvisningarna noggrant.

Ansökningsanvisning 2019 (pdf)

Ansökningsblanketten

Ansökan görs med en elektronisk ansökningsblankett på adressen:

https://link.webropolsurveys.com/S/20DE095475334728

Mer information

Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi@oph.fi, puh: 0295 338 506