Erasmus+ Youth in Action: Nordic Evaluation Seminar - Stockholm Edition 20.-22.2.2018. Ansökningstid utgår

Päättyy:12.1.2018
Tapahtumapaikka:Arlanda, Sverige

Lär dig nya och nyttiga saker i ett nordiskt utvärderingsseminarium

Nordic Evaluation Seminar – Stockholm Edition är ett kort och effektivt möte som ordnas tillsammans av Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Till seminariet kommer personer som genomfört Erasmus+ Youth in Action-projekt och som är från alla de fem nordiska länderna. Seminariet ordnas i Stockholm i Arlanda 20–22.2.2018.

Deltagare från alla projektformer

Syftet är att samla ihop ett hundratal personer som genomfört projekt för att diskutera projektens kvalitet, god praxis och viktiga frågor inom Erasmus+-programmet.Projektrepresentanter söks från alla olika verksamhetsformer – från ungdomsutbyten, ungdomsarbetares mobilitetsprojekt, den europeiska volontärtjänsten (EVS), strategiska partnerskapsprojekt samt möten mellan ungdomar och beslutsfattare. Deltagarna får jämföra sina erfarenheter och lära sig nytt med kolleger från andra länder.

Syftet med utvärderingsseminariet är inte enbart att bedöma den egna projektverksamheten, utan även att lära sig ny, god praxis och fundera över hur den kan tillämpas på framtida projekt. Målet med diskussionerna är också att koppla stora europeiska tankar till organisationernas praktiska verksamhet och fundera över hur projekten kan få en bättre effekt.

I programmet ingår keynote-inlägg om europeiska teman, workshoppar och små utbildningssessioner. Representanter från de nationella byråerna i alla fem länder finns på plats under hela seminariet och verksamheten faciliteras av en utbildare. I programmet erbjuds även sessioner där de nationella byråerna svarar på deltagarnas direkta frågor.

Målet är att planera innehållet så att det svarar mot olika behov. De som genomfört sina första projekt lär sig naturligtvis mer, men även erfarna deltagare erbjuds tillfällen att diskutera gemensamma teman.

Verksamhetsspråket är engelska.

En stor grupp finländare till Sverige!

Från Finland söks 15 deltagare som representerar olika verksamhetsformer inom Erasmus+ Youth in Action. Gruppledare för ungdomsutbyten, personer som planerar och genomför EVS-projekt samt innehållsplanerare av mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare är välkomna från projekt inom nyckelverksamhet 1. Från nyckelverksamhet 2 önskas personer som representerar projekt med såväl utbyte av god praxis som stöd för innovationer och som själva har erfarenhet av planering och genomförande av projekt. Även personer som genomfört projekt inom nyckelverksamhet 3 med möten mellan ungdomar och beslutsfattare är välkomna. Vi önskar därmed få med personer som har förståelse för projektinnehåll och genomförande av dem och som kan ha nytta av att lära sig nya verksamhetssätt.

Ansökningstiden till seminaren är nu!

Ansökan till utbildningen görs på det elektroniska ansökningsformuläret på SALTOs webbplats.

Klicka på knappen Apply Now! till höger så öppnas ansökningsformuläret. Om det är första gången du ansöker till en utbildning via SALTOs webbplats så ska du också skapa ett MySALTO-användarnamn. Systemet ger anvisningar hur det görs.

Ansökningstiden slutar den 12 januari 2018.

Utbildningen är gratis för de valda deltagarna och i den ingår resorna till och från utbildningsplatsen, logi och måltider under utbildningen samt allt utbildningsmaterial. De som väljs att delta i utbildningen måste själva se till att de har ett tillräckligt försäkringsskydd under resan.

Närmare information om utbildningen ger Paavo Pyykkönen på Utbildningsstyrelsen.