Stipendier för språkkurser i Tjeckien: ansökningstiden utgår

Päättyy:16.2.2018
Via Utbildningsstyrelsen kan man ansöka om stipendier för sommarkurser i språk. Kurserna är avsedda i första hand för finländska studerande som studerar respektive språk på minst ämnesnivå.

Ansökningstiden till Tjeckien utgår 16.2.2018.

Närmare uppgifter: http://www.cimo.fi/program/stipendier_for_sprakkurser