Erasmus+ yleissivistävä koulutus: KA1 -webinaari täydennyskoulutushankehakemuksen valmisteluun

Alkaa:4.1.2018 14.00
Päättyy:4.1.2018 15.30
Sisällöltään samantapaisten webinaarien ajankohdat ovat:
 • 14.12.2017 klo 14-15.30
 • 19.12.2017 klo 14-15.30
 • 4.1.2018 klo 14-15.30

Seuraava hakuaika päättyy 1.2.2018 klo 13 (klo 12 CET), joten nyt viimeistään alkaa hakemuksen kirjoittaminen. Hakuinfossa käymme läpi hanketyypin ja hakemuksen sekä sen arviointiperusteet.

Osallistuminen webinariin on yksinkertaista ja vaatimustaso tietokoneelle on vähäinen. Periaatteessa tarvitset vain internet-selaimen ja äänentoiston tulee olla päällä.

 • Avaa verkko-osoite http://cimo.adobeconnect.com/comenius
 • Mikäli F-Secure tms. turvaohjelma kertoo, että ”an application tried to act as an Internet server” niin paina “allow”-painiketta.
 • Valitse ”Enter as a Guest”.
 • Kirjoita nimesi. Nimi tulee näkyviin kokousvalikkoon, joten se voi olla esim. etunimi, sukunimi + koulun nimi.
 • Paina ”Enter Room” –painiketta.
 • Näytölle tulee ”kokoushuone”. Näet liikkuvaa kuvaa kokoustilasta, kalvot, internet-osallistujat, chat-ruudun ja kuulet puheen.
 • Jos yhteys on huono, sammuta muut ohjelmat koneeltasi ja käytä mieluiten langallista verkkoyhteyttä. Tietokoneellasi tulee olla Flash 11.2 ja äänentoiston pitää olla päällä
 • Oman selaimen toimivuus äänen osalta olisi hyvä testata heti kun kokoushuone avautuu sinulle. Valitset vain ylävalikosta ”Meeting” – ”Audio Setup Wizard” ja teet sen, mitä työkalu kertoo.
 • Kysymyksiä voit esittää chat-ruudun kautta.
 • Mikäli et yrityksistäsi huolimatta pääse kirjautumaan tilaisuuteen, voit pyytää teknistä tukea puhelinnumerosta 0295 338 582.

MILLAINEN ON KA1 HANKE?

Täydennyskoulutushankkeet tukevat koulun/päiväkodin opetushenkilöstön sekä kehittämistoimintaan osallistuvan henkilöstön lyhytkestoista (2 pv – 2 kk) opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla. Liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista ja hankkeen kestoaika on 12-24 kk. Hanketoiminnan tulee perustua koulun/päiväkodin/konsortion tarpeisiin. Koulutukset voivat olla kurssille osallistumista tai job shadowing –jaksoja. Hankehakemuksen tekee koulu/päiväkoti, mutta esim. kunnan opetusvirasto voi tehdä konsortiohakemuksen vähintään kahdelle kuntansa kouluille/päiväkodille.

Koulutuksiin osallistuvien määrää ei ole rajattu vaan hakija perustelee tämän koulunsa tarpeilla. Keskimäärin yhdessä hankkeessa on ollut 8 täydennyskoulutusta mutta vaihtelua on ollut välillä 1-32, joten tukisummatkin vaihtelevat välillä 2.000€-50.000€. Tuki perustuu sekä haku- että loppurapottivaiheessa ohjelmassa käytössä oleviin yksikkökulukustannuksiin.

Parhaan kuvan hankkeista saa lukemalla hyväksyttyjen hankkeiden tiivistelmiä.

Koulujen KA1 -hankkeita:

 • Meritorin koulu, Espoo, Avaruus ja teknologia ilmiöpohjaisen oppimisen polttopisteessä 11820 euroa, 6 hlö http://bit.ly/2fyo4qP
 • Hämeenkylän koulu, Monialaiset oppimiskokonaisuudet yhtenäiskoulussa, Vantaa, 12840 euroa, 8 hlö http://bit.ly/2fyoLAz
 • Järvenpään lukio, Valinnaisaineiden opetuksen haasteita, 11165 euroa, 7 hlö http://bit.ly/2g70aHf
 • Suomussalmen lukio, Developing the school towards internalisation and the new curriculum, 21 685,00 euroa, 9 hlö, http://bit.ly/2B20Rui

Konsortioiden KA1 –hankkeita

 • Oulun kaupunki, Digital Schools of Europe, 25 osallistujaa, 33175 euroa http://bit.ly/2fMNxgv
 • Turun kaupunki, Better Boss - rehtoreiden täydennyskoulutusta Briteissä, 7 osallistujaa, 12705 euroa http://bit.ly/2g76vCD
 • Turun kaupunki, Tillsammans - Yhdessä!, 25 osallistujaa, 35420 euroa http://bit.ly/2fPmqAm
 • Espoon kaupunki, Monikielisyyskasvatuksen kehittäminen Espoon varhaiskasvatuksessa, 16 osallistujaa, 17120 euroa, http://bit.ly/2BpCROt

Opettajan Erasmus+ -täydennyskoulutuksesta hyötyy koko koulu http://www.cimo.fi/…/tutkimus-_ja_s…/erasmusplus_vaikutukset