Erasmus+ -kontaktseminarium om småbarnspedagogik i Åbo. Ansökningstiden utgår:

Päättyy:15.5.2019

Exploring the wonders of science and nature

Finlands nationella kontor för programmet Erasmus+ ordnar tillsammans med Lahtis stad ett europeiskt seminarium med rubriken “Exploring the wonders of science and nature”. Seminariet hålls 29.9.-2.10.2019 i Åbo.

Daghem, skolor och organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn som planerar ett europeiskt samarbetsprojekt (Erasmus+ KA2), som ännu inte har en partnerorganisation för projektet, kan ansöka om ett stipendium hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet för att delta i ett kontaktseminarium. 50 deltagare från 18 olika länder i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk och hitta nya projektparter.

Seminariespråket är engelska.

Mer information om seminariet: https://erasmus-tca.wixsite.com/fi-ecec-2019

Profile of participants:

The seminar is open to participants within the field of school education. The contact seminar is targeted especially at developers and representatives of primary education, pre-schools and day-care centers (the target group of the activities is children aged 3 to 8 years). We are looking for participants who are interested in the topic of the seminar and committed to develop a Erasmus+ Strategic partnership.

Themes and goals of the event:

Why do shadows change their length? How do plants drink water and what do they need in order to grow? Where does water disappear after rain? Children are genuine researchers, and their interest in natural phenomena opens endless opportunities to investigate their immediate environment and embark on an adventure to the world of natural sciences.

How can learning environments support and encourage this learning and strengthen the value of natural sciences from an early age? Early childhood education should give children the skills to observe, structure and understand their surroundings. Teaching methods should promote play, creativity and joyful learning.
The world of science offers countless possibilities for different pedagogical activities. Also, the possibility to use digital methods makes learning visible and interactive, and at the same time children can strengthen their skill to use digital tools.

This contact seminar gives educators an opportunity to learn, share experiences, discuss challenges and find alternative ways to increase natural sciences teaching in kindergartens and first years of school. The seminar brings together early childhood education and care professionals from different European countries, giving them the possibility to network and learn from the ideas and practices from the European colleagues. The seminar aims to produce project ideas and project proposals for the Erasmus+ KA2 strategic partnerships.

De valdas deltagar- och resekostnader betalas av Erasmus+ programmet. Till deltagaravgiften hör seminarieprogrammet och hotellövernattning (3 nätter) samt kost.

Ansökan

2-3 platser för finländska deltagare från organisationer inom allmänbildande utbildning kan sökas. Bidrag för resekostnader kan ansökas hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet. Logi- (3 nätter) och måltidskostnader som ingår i seminarieprogrammet betalas direkt ur Erasmus+-programmets budget.

Ansökningstiden går ut 15.5.2019

Ansökningsanvisning

Läs först ansökningsanvisningarna noggrant.

Ansökningsanvisning 2019 (pdf)

Ansökningsblanketten

Ansökan görs med en elektronisk ansökningsblankett på adressen:

https://link.webropolsurveys.com/S/20DE095475334728

Mer information

Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi@oph.fi, puh: 0295 338 506