Erasmus+ Youth in Action: ATOQ utbildning om ungdomsutbyten i Rumänien 16.-21.4.2018. Ansökningstid

Alkaa:15.8.2017
Päättyy:4.3.2018
Tapahtumapaikka:Bucharest, Rumänien

Mera kvalitet i ungdomsutbyten!

ATOQ står för Advanced Training on Quality. Utbildningen organiseras i Bulgarien 11.-16.3.2018.

ATOQ är en utbildning, vars mål är att förbättra Youth in Action –ungdomsutbytens kvalitet. Ungdomsarbetare från olika europeiska länder samlas för att tänka genom sina egna utbyteserfarenheter. Utbildningen baserar sig på behandling av erfarenheter och förståelse av kvalitet i projekten. Syftet är att utveckla ungdomsarbetarnas förmåga att organisera bättre projekt.

Många nöjda deltagare

Både oerfarna och rutinerade ungdomsarbetare kan dra nytta av ATOQ, som är en väldigt omtyckt utbildning. ATOQ är en mycket internationell utbildning, öppen för hela Europa. Deltagarna har goda möjligheter att möta nya partnern och skapa kontakter. Utbildningen har 35 deltagare, Finland skickar 2-3.

Vem kan ansöka?

ATOQ är uppbyggd på deltagarnas tidigare erfarenheter. Därför skall deltagarna uppfylla följande krav:

  • 18 år gammal eller äldre
  • Jobbar som en ungdomsarbetare eller är aktiv med ungdomarna
  • Kan arbeta i grupp på engelska
  • Har organiserat en gruppträff eller har varit en aktiv aktör i organiseringsteamet i ett ungdomsutbyte

Vi förhåller oss mycket positivt till de sökande som planerar ett nytt utbyte och kan använda sina nya kunskaper i det nya projektet.

Utbildningen kostar ingenting för deltagarna. Finska nationella kontoret täcker resekostnaderna enligt förmånligaste färdsätt. Mottagande nationella kontor täcker andra kostnader, t.ex. kost och logi. Inkvartering organiseras i rum med en eller flera personer.

Varje deltagare måste ansvara för sin reseförsäkring. Deltagarens reseförsäkring ska i händelse av inhibering ersätta flygbiljett.

Elektronisk ansökningsblankett och information på engelska finns på SALTOs sidor.

Om du inte ansökt till utbildningar via SALTOs hemsidor tidigare måste du först skapa dig en användarprofil. Då kan du fylla in ansökningsblanketten och skicka den vidare.

Ansökningstiden utgår den 10. januari 2019.

Mera information: Paavo Pyykkönen (förnamn.efternamn@oph.fi, tel. 0400 247 774)