Erasmus+ Youth in Action Europeer utbildningen för unga i Virrat 2.-7.3.2018. Ansökningstid utgår

Päättyy:23.1.2018
Tapahtumapaikka:Marttinen, Virrat

Internationell EuroPeer-utbildning för unga

EuroPeer-utbildningen är avsedd för unga som har deltagit i Erasmus+: Youth in Action-projekt. Utbildningen ger färdigheter att dela med sig av erfarenheter om internationalisering och inspirera andra ungdomar att söka till internationella mobilitetsprogram.

Vad är EuroPeer?

EuroPeer är en ung person som har deltagit i Erasmus+ Youth in Action-projekt, såsom den europeiska volontärtjänsten (EVS), ungdomsutbyte, ungdomsinitiativ eller dialog mellan ungdomar och beslutsfattare. EuroPeer-ungdomarna är peer-informatörer. De är förespråkare för internationalism genom att dela med sig av sina erfarenheter och ger information om ungdomars möjligheter att röra sig och delta i civilsamhälleligt engagemang.

EuroPeer-informatörerna är volontärer. Att verka som EuroPeer-informatör erbjuder möjligheter att utveckla sin egen kompetens, vara delaktig i program inom Europeiska unionen samt att skapa nationella och internationella nätverk.

EuroPeer-utbildningen ger färdigheter att bli en peer-informatör

I EuroPeer-utbildningen får du kunskaper och färdigheter som du behöver för att vara en aktiv EuroPeer-informatör. Utbildningen har workshoppar om följande teman:

 • vad innebär EuroPeer-volontärverksamhet,
 • grundläggande information om möjligheterna till internationell mobilitet i Europa,
 • kommunikativa färdigheter och tekniker,
 • hur man kan utnyttja och utveckla sin egen kompetens som EuroPeer-volontär och
 • hur kan man planera, förbereda och leda EuroPeer-verksamheter.

Dessutom ingår i utbildningen tid att planera sitt första EuroPeer-evenemang eller projekt.

EuroPeer-utbildningen betalas av Erasmus+ Youth in Action-programmet, så det är gratis att delta i den. Efter utbildningen får deltagarna ett YouthPass-intyg.

Vem kan delta?

Du kan delta i EuroPeer-utbildningen om

 • du har deltagit i ett Erasmus+: Youth in Action-projekt,
 • du har förbundit dig till att verka som EuroPeer-volontär efter utbildningen,
 • du är beredd att dela med dig av din berättelse för att inspirera andra,
 • du kan delta i hela utbildningen,
 • du är minst 18 år och
 • kan delta i utbildningen på engelska.

Kort information

 • Elektronisk ansökan och närmare information om utbildningen
 • Arbetsspråk: engelska
 • Antalet deltagare: ca 25 personer
 • Utgifter för utbildningen: Utbildningen är avgiftsfri för de utvalda deltagarna. Erasmus+- programmet står för rese- och inkvarteringskostnader samt måltider. Också det material som behövs och kvällsprogrammen är avgiftsfria för deltagarna. Deltagarna ska själva svara för att de har tillräckligt försäkringsskydd.
 • Att resa till Tyskland: Utbildningens första och sista dagar är resedagar. Resekostnaderna ersätts åt deltagarna i efterskott mot kvitton och enligt det förmånligaste resesättet.
 • Sista inlämningsdag för ansökan: 14.7.2018

Ytterligare information: Hilma Ruokolainen, tfn 0295 338 505, e-post fornamn.efternamn@oph.fi