Ansökningstiden för Erasmus+ yrkesutbildning, VET Mobility Charter (KA109) utgår

Päättyy:16.5.2019
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus_yrkesutbildning/ackreditering