Ansökningstiden för Nordplus-programmen Junior, Högre utbildning, Vuxen, Horisontal och Nordens Språk utgår

Päättyy:1.2.2018
Nordplus-programmets nya programperiod 2018-2022 är lanserad. Nordplus utlysningen 2018 har publicerats och Espresso-ansökningssystemet öppnats.
Mer information finns på Nordplus-programmets hemsida http://nordplusonline.org/nor/Nyheter/UTLYSNINGER/Call-for-applications-to-Nordplus-2018
Mer information om programmen på svenska: http://www.cimo.fi/program/nordplus_och_ovriga_nordiska_program

OBS! Den nya programperioden medför en ny ansökningstid: ANSÖKNINGSTIDEN UTGÅR 1.2.2018 och besluten görs i slutet av april 2018