Erasmus+ Youth in Action: Let's Get It On! -kumppaninhakuseminaari Irlannissa 16.-20.4.2018. Hakuaika päättyy

Päättyy:16.2.2018
Tapahtumapaikka:Dublin, Irlanti


Musiikki kullttuurienvälisen yhteistyön välineenä nuorisovaihdoissa

Let's Get It On!- kumppanuusseminaari järjestetään Dublinissa Irlannissa 16.-20.4.2018. Sen pääasiallinen tarkoitus on antaa muita heikommassa asemassa olevien nuorten parissa työskenteleville mahdollisuus luoda kumppanuuksia toisiin samanlaisiin toimijoihin, jakaa kokemuksia muita heikommassa asemassa olevien nuorien kanssa työskentelemisestä ja oppia hyviä käytäntöjä nuorisovaihtojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Erityisasemassa on musiikki ja sen käyttäminen työvälineenä nuorisovaihdoissa. Musiikin ajatellaan olevan universaali kiele, joka voi toisaalta myös auttaa kulttuureihin tutustumisessa ja nuorten omien ajatuksien tulkinnassa.

Tavoitteita:

  • tavata eurooppalaisia inkluusiotyötä tekeviä kollegoja
  • kehittää kestäviä kumppanuuksia nuorisovaihtojen toteuttamiseksi
  • ymmärtää paremmin Erasmus+ Youth in Actionin periaatteita ja nuorisovaihtojen toiminta-ajatusta
  • saada tietoa erilaisesta tuesta, jota muita heikommassa asemassa olevien nuorten parissa toimivat nuorisotyöntekijät voivat saada

Mitä on inkluusio?

Erasmus+ Youth in Actionin yksi päätavoitteista on tehdä kansainväliset hankkeet mahdolliseksi kaikille nuorille, riippumatta heidän taustoistaan tai erityistarpeistaan. Inkluusio käsitetään ohjelmassa hyvin laajasti, muita heikommassa asemassa olevaksi nuoreksi voidaan käsittää monenlaisia nuoria, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia kuin vertaisillaan. Nuoren elämäntilannetta voivat vaikeuttaa monenlaiset asiat, esimerkiksi sosiaaliset ongelmat, yksinäisyys, huono pärjääminen koulussa, syrjintä ihonvärin, uskonnon, kansalaisuuden, etnisen taustan, kielen, seksuaalisuuden, vammaisuuden, mielenterveysongelman, pitkäaikaissairauden, työttömyyden tai yhteiskuntataustan vuoksi.

Vaikka nuoren elämä voi olla ajoittain hankalaa, kansainvälisiin hankkeisiin osallistuminen on mahdollista ja Erasmus+ -ohjelma voi tukea osallistumista myös rahallisesti. Oikeanlaiset työtavat ja tieto ohjelmasta auttavat nuorten parissa työskenteleviä ottamaan nuorisovaihdot käyttöön. Kansainväliset hankkeet puolestaan usein tukevat nuorten itsevarmuuden ja identiteetin kasvua, tuovat uusia taitoja, tietoja ja ajatuksia nuoren elämään, avartavat nuoren näkemystä asioista ja antavat suuntaa elämälle.

Osallistujiksi suoraan nuorten parissa toimivia

Osallistujiksi haetaan täysi-ikäisiä suoraan muita heikommassa asemassa olevien nuorten parissa toimivia henkilöitä, joita kiinnostaa nuorisovaihtojen aloittaminen omien nuortensa kanssa. Voit työskennellä esimerkiksi maahanmuuttajanuorten, mielenterveyskuntoutujien, vammaisten nuorten, työttömien nuorten tai romaninuorten parissa. Etsivät nuorisotyöntekijät ja työpajojen työntekijät voivat olla hyviä hakijoita. Myös tyttöjen tai poikien taloilla ja erityisoppilaitosten vapaa-ajantoiminnoissa työskentelevät, klubitalojen vetäjät tai paikallisia pienryhmiä vetävät henkilöt ovat mahdollisia hakijoita. Hakijoita voi tulla myös edellä mainittujen raamien ulkopuolelta.

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matkatuki kattaa matkakulut kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin 100%:sti. Vastaanottavan maan toimisto huolehtii majoituksesta ja ruokailuista. Majoitus on useimmiten 2 hengen huoneissa.

Miten pääsen mukaan?

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella SALTOn koulutuskalenterissa.

Paina otsakkeen vieressä olevaa Apply Now! -painiketta ja täytä tietosi lomakkeeseen. Muista lähettää lomake lopuksi. Jos haet ensimmäistä kertaa koulutukseen SALTOn sivujen kautta,luo itsellesi MySALTO-tunnukset. Sivusto neuvoo tunnusten luomisessa.

Haku päättyy 16.2.2018

Lisätietoja antaa Paavo Pyykkönen

(etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0400-247 774)