Ansökningstiden för Erasmus+ högre utbildning KA2, kapacitetsuppbyggnadsprojekt (Capacity Building) utgår

Alkaa:8.2.2018
Päättyy:8.2.2018
Ansökningsprocess:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen