Ansökningstiden för Erasmus+ högre utbildning KA2, kapacitetsuppbyggnadsprojekt (Capacity Building) utgår

Alkaa:7.2.2019
Päättyy:7.2.2019
Ansökningsprocess:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen