Erasmus+ Youth in Action: SOHO - European Training Course for EVS Support People 21-25.2.2018 i Storbritannien. Ansökningstid

Alkaa:26.9.2017
Päättyy:1.12.2017

SOHO-utbildningarna utvecklar kompetensen för de stödpersoner som deltar i Europeiska Volontärtjänstens (EVS) projekt. Deltagarna får också aktuell information om programmet Erasmus+ Youth in Action.

För vem

Mentorer och andra stödpersoner i EVS-projekt i samordnande, avsändande och mottagande organisationer.

Utbildningens centrala mål

  • bättre förståelse för inlärning i EVS-projekt och kvalitetsfaktorer i anslutning till det
  • utvecklande av samarbetsfärdigheter och färdigheter i internationellt partnerskap
  • reflektion över stödpersonens roller, ansvar och utmaningar
  • ökad medvetenhet om inlärningsmöjligheterna inom EVS och om verktyg som stöder inlärningen
  • identifiering av informell inlärning i EVS-projekt med hjälp av Youthpass
  • aktuell information om Erasmus+ Youth in Action -programmet

SOHO-utbildningen är också en ypperlig möjlighet för stödpersoner att bilda nätverk och utbyta erfarenheter.

SOHO på Facebook

  • de som deltagit kan ansluta sig till SOHO-gruppen för att diskutera och fortsätta samarbetet
  • https://www.facebook.com/soho.trainers

Utbildningen är avgiftsfri

Utbildningen är avgiftsfri för de utvalda deltagarna. Resor, inkvartering, måltider och allt material som används i utbildningen är avgiftsfria.

Deltagarna svarar ändå själva för att de har en tillräcklig reseförsäkring under resorna och utbildningen.

Ansökan och en närmare beskrivning av utbildningen

Ytterligare information och ansökningsblankett

Ytterligare information

Jutta Kivimäki (förnamn.efternamn@oph.fi)