Erasmus+ Youth in Action: SOHO - European Training Course for EVS Support People 21-25.2.2018 i Storbritannien. Ansökningstid

Alkaa:26.9.2017
Päättyy:1.12.2017

SOHO-utbildningarna utvecklar kompetensen för de stödpersoner som deltar i Europeiska Volontärtjänstens (EVS) projekt. Deltagarna får också aktuell information om programmet Erasmus+ Youth in Action.

För vem

Mentorer och andra stödpersoner i EVS-projekt i samordnande, avsändande och mottagande organisationer.

Utbildningens centrala mål

  • bättre förståelse för inlärning i EVS-projekt och kvalitetsfaktorer i anslutning till det
  • utvecklande av samarbetsfärdigheter och färdigheter i internationellt partnerskap
  • reflektion över stödpersonens roller, ansvar och utmaningar
  • ökad medvetenhet om inlärningsmöjligheterna inom EVS och om verktyg som stöder inlärningen
  • identifiering av informell inlärning i EVS-projekt med hjälp av Youthpass
  • aktuell information om Erasmus+ Youth in Action -programmet

SOHO-utbildningen är också en ypperlig möjlighet för stödpersoner att bilda nätverk och utbyta erfarenheter.

SOHO på Facebook

  • de som deltagit kan ansluta sig till SOHO-gruppen för att diskutera och fortsätta samarbetet
  • https://www.facebook.com/soho.trainers

Utbildningen är avgiftsfri

Utbildningen är avgiftsfri för de utvalda deltagarna. Resor, inkvartering, måltider och allt material som används i utbildningen är avgiftsfria.

Deltagarna svarar ändå själva för att de har en tillräcklig reseförsäkring under resorna och utbildningen.

Ansökan och en närmare beskrivning av utbildningen

http://trainings.salto-youth.net/6903

Ytterligare information

Jutta Kivimäki