IX Internationaliseringsdagarna för grundskolor och gymnasier. Anmälningstiden går ut den 15.9.2017

Alkaa:9.10.2017
Päättyy:10.10.2017
Tapahtumapaikka:Finlandiahuset, Helsingfors
Tilaisuuden järjestäjä:Fostrings- och utbildningssektorn på Helsingfors stad och Utbildningsstyrelsen
Från Finland ut i världen– Kunnande skapas tillsammans

De IX riksomfattande internationaliseringsdagarna ordnas i år som en del av programmet under Finlands hundraårsjubileum. Dagarna arrangeras i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Helsingfors stads utbildningsverk.

http://www.cimo.fi/tjanster/cimos_tjanster_sektorsvis/allmanbildande_utbildning/hostdagar