EU Kansalaisten Eurooppa: Itämeren alueen Making Waves 2017 -kontakti- ja koulutusseminaari Riiassa 18.-20.10.2017. Hakuaika

Alkaa:14.8.2017
Päättyy:18.9.2017

Making Waves -kontaktiseminaari ja koulutus Riiassa 18.-20.10.2017

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman Itämeren alueen yhteyspisteet järjestävät jo viidennen kerran yhteisen koulutus- ja kontaktiseminaarin, jonka tarkoituksena on informoida osallistujia Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista,

luoda hankekumppanuuksia ja jalostaa osallistujien hankeideoita käytännön projekteiksi. Seminaarissa käytetään erilaisia osallistavia menetelmiä ja esitellään jo tuettuja hankkeita ja sen fasilitaattorina toimii latvialainen TV-toimittaja Ansis Bogustovs.

Kenelle?

Tapahtuma on suunnattu kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kohderyhmille, mutta erityisesti erilaisten järjestöjen, yhdistysten sekä kuntien ja maakuntien edustajille. Suomesta valitaan mukaan yhteensä 5 osallistujaa ja korkeintaan yksi edustaja organisaatiota kohti. Osallistujilta edellytetään englannin kielen taitoa, kouluenglanti riittää mainiosti.

Kustannukset

Valituilta osallistujilta peritään 70 euron osallistumismaksu, joka kattaa matkat, majoituksen ja ohjelman. Osallistujien tulee itse huolehtia riittävästä vakuutusturvasta matkojen ja seminaarin ajaksi.

Haku

Haku seminaariin alkaa 14.8 ja haku päättyy 18.9. Sähköinen hakulomake alla. Valinnoista ilmoitetaan 2.10.

Lisätiedot

Lisätietoa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

Lisätietoa seminaarista saa Opetushallituksesta Mauri Uusilehdolta (puhelin 0295 338 520, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@oph.fi)