Erasmus+ Youth in Action: Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects utbildning i Spanien 10.-16.3.2018. Ansökningstid utgår

Päättyy:28.1.2018
Tapahtumapaikka:Mollina (Màlaga), Spanien

På engelska om sitt eget arbete och egna projekt!

Linguistic Workout-utbildningen i Spanien erbjuder personer som talar engelska på medelnivå möjligheten att öva användningen av engelska med terminologi som hör till det egna arbetet och internationella ungdomsprojekt. Utbildningen är planerad så att den stöder inlärning av sådan terminologi och sådant språkbruk som underlättar umgänget i projektpartnerskap. Utbildningen sker i Mollina, Spanien 10–16.3.2018.

Självsäkerhet vid användning av främmande språk

Utbildningens syfte är att lyfta fram situationer i internationella ungdomsprojekt där parterna måste diskutera viktiga projektfrågor på engelska. Syftet är att höja självsäkerheten att använda terminologi som gäller projekt, att berätta om sitt eget arbete samt i situationer som gäller interkulturell kommunikation. Via språkinlärning lär man sig även projektfärdigheter och fårinformation om möjligheterna inom Erasmus+ Youth in Action -programmet. Deltagarna har även möjligheter att bygga upp partnerskap med deltagarna från andra länder. Språket tränas via praktiskt samarbete, och det här är inte en vanlig språklektion.

För vem är utbildningen avsedd?

Utbildningen vill uttryckligen nå ungdomsarbetare vars färdigheter i engelska är på mellannivå. Kursen är inte avsedd för nybörjare, men den gagnar inte heller personer som använder engelska på avancerad nivå. Om man själv tycker att man är litet osäker då man talar engelska och ofta måste leta efter orden, kan det vara ett tecken på lämpliga språkfärdigheter för denna kurs. De sökande kan bedöma sina egna språkfärdigheter med hjälp av den engelskspråkiga blanketten på webbplatsen för utlysningen (länk nedan). Enligt blanketten ska språknivån ligga på A2–B1.

Deltagarna ska vara myndiga personer som arbetar direkt och aktivt med ungdomar och som är intresserade av internationell ungdomsverksamhet. Volontärer eller yrkespersoner som leder ungdomsgrupper i ungdomsorganisationer, kommuner eller inom församlingens ungdomsarbete eller andra grupper i civilsamhället är välkomna att söka till utbildningen.

Hur kommer jag med?

Man ansöker till utbildningen med en elektronisk ansökningsblankett i SALTO:s utbildningskalender.

Tryck på knappen Apply Now! bredvid rubriken och fyll i dina uppgifter i blanketten. Kom ihåg till slut att skicka i väg blanketten. Om du för första gången söker till en utbildning genom SALTO:s sidor ska du skapa MySALTO-koder åt dig själv. Sidan ger anvisningar om hur man skapar koder.

Ansökningstiden går ut 28.1.2018.

Mer information ges av Paavo Pyykkönen

(fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0400-247 774)