Ansökningstiden för Erasmus+ KA2 strategiska partnerskapsprojekt inom utbildningsområdet utgår

Päättyy:21.3.2018 13.00
Programområde 2 samarbetsprojekt: strategiska partnerskapsprojekt:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/nyckelfunktion2_samarbetsprojekt

Erasmus+ -ansökningsprocessen:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen