Erasmus+ Youth in Action: Democracy Reloaded -opintovierailu Portugalissa 25.2.-2.3.2018. Hakuaika

Alkaa:5.10.2017
Päättyy:18.10.2017
Tapahtumapaikka:Lissabon, Portugali


Kuinka kasvattaa nuorten roolia paikallisessa päätöksenteossa?

Democracy Reloaded -opintovierailu Portugalissa 25.2.-2.3.2018 on jatkoa pidemmälle Democracy Reloaded -strategialle, jota on toteutettu eri maiden kesken. Opintovierailun aikana osallistujat pääsevät arvioimaan portugalilaisia toimijoita tarkoitusta varten rakennetun kompetenssiprofiilin avulla ja oppimaan sen kautta niitä taitoja ja asenteita, joita tarvitaan nuorten osallisuuden tukemiseksi päätöksenteossa paikallisella ja alueellisella tasolla.

Käytännöllisiä ajatuksia sovellettavaksi oman kunnan toimintaan

Opintovierailun aikana osallistujilla on mahdollisuus tutustua kehitettyyn kompetenssiprofiiliin ja arvioida sen toimivuutta kuntarakenteessa. Kompetenssit on suunniteltu nimenomaan sovellettavaksi kunnallisessa päätöksentekorakenteessa, joten vertailut, arvioinnit, pohdinnat ja kehitysideat voi käyttää hyväkseen oman kunnan osallisuustoiminnassa. Samalla annetaan mahdollisuus pohtia käytössä olevia toimintatapoja ja kehitellä parannusehdotuksia nuorten osallistamiseen päätöksenteossa.

Tavoitteet:

  • tutustua portugalilaisiin osallistamiskäytäntöihin
  • arvioida portugalilaisiten käytäntöjen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja haasteita
  • vaihtaa kokemuksia osallistujien välillä ja oppia erilaisista esimerkeistä
  • pohtia kompetenssiprofiilin käyttämistä kunnallisessa päätöksentekorakenteessa
  • ymmärtää rakenteellisen vuoropuhelun järkevä toiminta paikallisessa tai alueellisessa rakenteessa
  • ymmärtää, kuinka Erasmus+ -ohjema voi rahoittaa nuorten ja päättäjien välistä dialogia
  • luoda kumppanuutta tulevaisuuden hankkeita varten

Kuka voi osallistua?

Osallistujiksi haetaan nuorten osallisuuden parissa toimivia täysi-ikäisiä henkilöitä. He voivat olla kuntapäättäjiä, osallisuuskasvattajia, kehityssuunnittelijoita, nuorisotyöntekijöitä tai muita nuorten poliittiseen päätöksentekoon liittyviä henkilöitä. He voivat toimia nuorisovaltuustojen, kaupunginvaltuuston ja/tai lautakuntien toiminnan kehittämisen parissa, kunnan toiminnan kehittämisen parissa jne. Pääpaino on kunnallisissa rakenteissa toimivien henkilöiden osallistumisessa. Järjestäjät kuitenkin kehottavat pohtimaan, voisiko kunnan edustaja lähteä koulutukseen samalla paikkakunnalla tai alueella toimivan kansalaisjärjestön edustajan kanssa. Mikäli kunta ja järjestö voivat molemmat hyötyä opintovierailusta ja yhteistyöstä on hyötyä myös vierailulta palattua, kehotamme molempia lähettämään hakemuksen.

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matkatuki kattaa matkakulut kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin 100%:sti. Vastaanottavan maan toimisto huolehtii majoituksesta ja ruokailuista. Majoitus on useimmiten 2 hengen huoneissa.

Hakekaa opintovierailulle nyt!

Opintovierailulle haetaan sähköisellä hakulomakkeella SALTOn koulutuskalenterissa.

Paina otsakkeen vieressä olevaa Apply Now! -painiketta ja täytä tietosi lomakkeeseen. Muista lähettää lomake lopuksi. Jos haet ensimmäistä kertaa koulutukseen SALTOn sivujen kautta,luo itsellesi MySALTO-tunnukset. Sivusto neuvoo tunnusten luomisessa.

Haku päättyy 18.10.2017

Lisätietoja antaa Paavo Pyykkönen

(etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0400-247 774)