Vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa (Kulttuurin alaohjelma) ja Kulttuuri-ohjelmassa menestyneille suomalaistoimijoille. Hakuaika päättyy

Päättyy:13.6.2017 16.15

Vastinraha EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa (Kulttuurin alaohjelma) ja Kulttuuri-ohjelmassa menestyneille suomalaistoimijoille

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta tai sitä edeltäneestä EU:n Kulttuuri-ohjelmasta.

Avustuksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia toimijoita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tukea hankkeen toteuttamista. Tätä kansallista vastinrahaa myönnettiin aiemmin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Avustuksen hakeminen vuonna 2017

Vastinrahaa myönnetään korkeintaan:

 • 50% hankkeen suomalaisen koordinaattorin omarahoitusosuudesta, joka jää EU:n myöntämän tukisumman jälkeen maksettavaksi, tai
 • 30% hankkeen suomalaisen partnerin omarahoitusosuudesta, joka jää EU:n myöntämän tukisumman jälkeen maksettavaksi.

Tukea voi hakea joko yhdelle tai useammalle vuodelle.

Vuonna 2017 jaettavan avustuksen kokonaismääräraha on 254 000 euroa.

Avustusta voivat hakea

Suomalaiset organisaatiot, jotka joko koordinoivat tai osallistuvat partnerina yhteistyöhankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta

 • Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020) tai
 • EU:n Kulttuuri-ohjelmasta (2007-2013), jolloin hankkeen tulee olla käynnissä vuonna 2017.

Tuen hakeminen edellyttää, ettei hakija ole saanut samaan tarkoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriön vastinrahaa tai ministeriön aiemmin myöntämä avustus ei koske vuotta 2017.

Hakemus ja hankekuvaus

Hakemuslomake löytyy suomen- ja ruotsinkielisenä. Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hankekuvauksen tulee sisältää yleiskuvaus koko hankkeesta ja mukana olevista toimijoista, tarkempi kuvausta niistä osioista, joista hakija vastaa sekä hankkeen toteuttamisaikataulu.

Hakemuksen pakolliset liitteet

 • Kopio EU-hankehakemuksesta: hakulomake (eForm), yksityiskohtainen projektikuvaus (detailed description) sekä budjettilomake
 • Suomalaisen koordinaattorin/partnerin osuuden taloussuunnitelma, jossa eriteltynä vuosittain
  - ne hankkeen kulut, joista suomalainen koordinaattori/partneri vastaa
  - suomalaiselle koordinaattorille/partnerille myönnettävä osuus EU:n tuesta
  - suomalaisen koordinaattorin/partnerin omarahoitus hankkeelle
  - muu myönnetty sekä haettava rahoitus
  - haettava vastinraha.

Myöntöperusteet

Hankekohtaisesti tuen tasoa määritellessä otetaan huomioon

 • hakijan rooli hankkeessa
 • hankkeen kokonaisbudjetti
 • hakijan osuus koko hankkeen rahoituksesta
 • hakijan omarahoitusosuus.

Lisäksi tukikelpoisten hakemusten määrä sekä haetun tuen kokonaismäärä vaikuttavat avustusten kokoon ja siihen myönnetäänkö avustuksia yhdelle vai useammalle vuodelle.

Maksatus

Myönnetty avustus maksetaan yhdessä osassa.

Ehdot

Kyseessä on valtion harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakuaika

Haku avautuu 17.5. klo 12:00 ja sulkeutuu 13.6. klo 16:15. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei saavu määräaikaan mennessä.

Siirry sähköiseen hakulomakkeeseen: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/97/?lang=fi

Lisätietoja avustuksen hakemisesta antavat:

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Annu Webb ja Hanna Hietaluoma-Hanin
Puh. 0295 338 509 | 0295 338 540
Sähköposti: kulttuuri@oph.fi