Yhteiset tutkinnot ammatillisessa koulutuksessa (Joint Qualifications in Vocational Education and Training, Avaintoimi 3) haku päättyy

Päättyy:31.1.2018

Kiinnostava haku ammatillisen koulutuksen toimijoille:

Yhteiset tutkinnot ammatillisessa koulutuksessa (Joint Qualifications in Vocational Education and Training, Avaintoimi 3)

Komissio on julkaissut ehdotuspyynnön, jonka tavoitteena on kehittää yhteisiä tutkintoja ammatilliseen koulutukseen. Hankkeille asetetut tavoitteet ja toiminnot on kuvattu tarkemmin ehdotuspyynnössä ja hakijan oppaassa (Applicants’ Guidelines).

Partneriryhmässä tulee olla mukana vähintään 3 partneria kahdesta Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Ryhmässä tulee olla mukana ammatillisen koulutuksen tarjoaja (toinen aste tai korkea-aste) sekä yritys, teollisuus-, kauppa- tai käsiteollisuuskamari tai ammatti-/alakohtainen organisaatio. Muita osallistuvia tahoja voivat olla esimerkiksi viranomaiset, tutkimuslaitokset, työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet jne.

Tukea hankkeelle voi saada enintään 80% kokonaisbudjetista, tuen määrä voi olla 200 000 - 500 000 euroa/hanke. Hankkeita tullaan rahoittamaan noin 20.

Hakuaika päättyy 31.1.2018.

Komissio järjestää hakijoille 24.10.2017 webinaarin klo (9:45-12:00 Brysselin aikaa) 10.45-13.00 Suomen aikaa.
Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta komission verkkopalvelussa.

Kannustamme suomalaisia ammatillisen koulutuksen toimijoita hakemaan rahoitusta! Tarjoamme mielellämme sparrausapua hakijoille.

Lisätietoja: Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi (at) oph.fi