EU:s Kreativa Europas ansökningstiden för pilotprojekt för Master Degrees in Art and Science utgår

Alkaa:11.8.2017
Päättyy:10.10.2017

EU:s Kreativa Europas ansökningstiden för pilotprojekt för Master Degrees in Art and Science går ut den 10.10.2017 (poststämpel).

Läs mera