Erasmus+ Youth in Action: Utbildningen The Power of Non Formal Education i Portugal 7.-13.3.2018. Ansökningstid

Alkaa:22.6.2017
Päättyy:21.1.2018

Icke formellt lärande och vårt dagliga arbete

Utbildningen The Power of Non Formal Education arrangeras i Portugal den 7–13 mars 2018. Den är en djupdykning i tankar kring lärande genom görande och de bevisliga effekterna av arbete med ungdomar.

Icke formellt lärande, det vill säga sådant som sker utanför skolan, är resultat av systematisk verksamhet som siktar på mål uppsatta av inläraren själv. Det är uppenbart att ungdomar genom ungdomsarbete lär sig olika kunskaper, färdigheter och attityder, men har vi tillräckliga insikter i verksamhetssätten för icke formellt lärande i vårt arbete? Betraktar vi effekterna av verksamheten som lärande och hur kan vi betona lärande i vårt arbete? I och med den nya ungdomslagen framhävs icke formellt lärande också i ungdomsarbetarnas vardag.

Erfarenheter, reflektioner, insikter

Utbildningen behandlar tankar kring icke formellt lärande som en större helhet. Genom att jämföra olika europeiska synsätt vidgar deltagarna sin förståelse av hur uppskattat lärande utanför skolan är i Europa och hur Europeiska unionen stödjer det. Å andra sidan betraktas lärande ur det dagliga ungdomsarbetets synvinkel och sådan verksamhet som kan ses som konsumtion av tjänster granskas kritiskt. Deltagarna utför övningar och får analysera lärandets mekanismer och betydelser. Samtidigt inser de hur lärande kan bli en del av deras eget arbete. Övningarna innehåller också beskrivning av och reflektion över erfarenheten.

Systematiskt icke formellt lärande är en väsentlig del av alla Youth in Action-projekt. Deltagande i utbildningen är till bra hjälp exempelvis för planering av program för ungdomsutbyten.

Utbildningen är öppen för över 18-åriga personer som arbetar aktivt med ungdomar. Utbildningsspråket är engelska och man klarar sig bra med skolengelska.

Ansökningstiden till utbildningen är nu!

Ansökan till utbildningen görs på det elektroniska ansökningsformuläret på SALTOs webbplats.

Klicka på knappen Apply Now! till höger så öppnas ansökningsformuläret. Om det är första gången du ansöker till en utbildning via SALTOs webbplats så ska du också skapa ett MySALTO-användarnamn. Systemet ger anvisningar hur det görs.

Ansökningstiden slutar den 21 januari 2018.

Utbildningen är gratis för de valda deltagarna och i den ingår resorna till och från utbildningsplatsen, logi och måltider under utbildningen samt allt utbildningsmaterial. De som väljs att delta i utbildningen måste själva se till att de har ett tillräckligt försäkringsskydd under resan.

Närmare information om utbildningen ger Paavo Pyykkönen (förnamn.efternamn@oph.fi, tel. 0400 247 774)