Erasmus+ Youth in Action: partnerskapsseminariet Let's Get It On! i Irland den 16.-20.4.2018. Ansökningstid utgår

Päättyy:16.2.2018 13.24
Tapahtumapaikka:Dublin, Irland


Musik som verktyg för samarbete mellan olika kulturer i ungdomsutbyten

Partnerskapsseminariet ”Let's Get It On!” anordnas i Dublin på Irland den 16–20.4.2018. Det huvudsakliga syftet är att personer som arbetar med ungdomar i utsatt ställning ska få möjlighet att skapa partnerskap med andra likartade aktörer, dela med sig av sina erfarenheter om arbetet med ungdomar i utsatt ställning samt att lära sig god praxis om planering och genomförande av ungdomsutbyten. Här lyfter man särskilt fram musiken och hur den används som ett verktyg i ungdomsutbyten. Man anser att musik är ett universellt språk som också kan hjälpa människor att bekanta sig med olika kulturer och tolka ungdomarnas egna tankar.

Mål:

  • Att få möjlighet att möta europeiska kolleger som arbetar med inklusion
  • Att utveckla bestående partnerskap för att genomföra ungdomsutbyten
  • Att bättre förstå principerna för ”Erasmus+ Youth in Action” och tanken bakom verksamheten kring ungdomsutbyten
  • Att få information om annorlunda typer av stöd som ungdomsarbetare kan få då de arbetar med ungdomar i utsatt ställning

Vad är inklusion?

Ett av huvudmålen med ”Erasmus+ Youth in Action” är att göra det möjligt för alla ungdomar att delta i internationella projekt, oberoende av deras bakgrund eller specialbehov. Inklusion uppfattas mycket brett inom detta program. Med begreppet ungdomar i utsatt ställning kan man avse många olika slags ungdomar som inte har samma möjligheter som deras kamrater. Många olika saker kan försvåra den unga personens livssituation, till exempel sociala problem, ensamhet, dåliga skolprestationer, diskriminering på grund av hudfärg, religion, nationalitet, etnisk bakgrund, språk, sexualitet, funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, kronisk sjukdom, arbetslöshet eller samhällelig bakgrund.

Även om den unga personens liv kan emellanåt vara svårt, är det möjligt för dessa ungdomar att delta i internationella projekt, och programmet ”Erasmus+” kan även stödja deltagandet finansiellt. Rätt slags arbetsmetoder och information om programmet hjälper personer som arbetar med ungdomar att ta i bruk ungdomsutbyten. Internationella projekt ger ofta ungdomar en större självsäkerhet och stöder dem i utvecklingen av den egna identiteten, ger dem nya färdigheter, kunskaper och tankar i deras liv, vidgar deras vyer och ger dem en klar inriktning i livet.

Du som arbetar direkt med ungdomar kan delta

Deltagarna ska vara personer som är över 18 år gamla, som arbetar direkt med ungdomar i utsatt ställning och som är intresserade av att inleda ungdomsutbyten med sina egna ungdomar. Du kan till exempel arbeta med invandrarungdomar, rehabiliteringsklienter inom mentalvården, ungdomar med funktionsnedsättning, arbetslösa ungdomar eller unga romer. Uppsökande ungdomsarbetare och personer som arbetar i workshoppar kan vara bra sökande. Möjliga kandidater är även personer som arbetar i flickornas hus eller pojkarnas hus eller inom fritidsverksamheten på specialläroanstalter, personer som är ledare för klubbhus eller personer som leder lokala smågrupper. Man kan även söka om man är verksam utanför de ovan nämnda ramarna.

Ansökningstiden till utbildningen är nu!

Ansökan till utbildningen görs på det elektroniska ansökningsformuläret på SALTOs webbplats.

Klicka på knappen Apply Now! till höger så öppnas ansökningsformuläret. Om det är första gången du ansöker till en utbildning via SALTOs webbplats så ska du också skapa ett MySALTO-användarnamn. Systemet ger anvisningar hur det görs.

Ansökningstiden slutar den 16 februari 2018.

Utbildningen är gratis för de valda deltagarna och i den ingår resorna till och från utbildningsplatsen, logi och måltider under utbildningen samt allt utbildningsmaterial. De som väljs att delta i utbildningen måste själva se till att de har ett tillräckligt försäkringsskydd under resan.

Närmare information om utbildningen ger Paavo Pyykkönen (förnamn.efternamn@oph.fi, tel. 0400 247 774)