Erasmus+ -kontaktiseminaari yleissivistävälle koulutukselle Espanjassa. Haku päättyy:

Päättyy:26.8.2018

Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships)

Aika: 24.-27.10.2018
Paikka: Santa Cruz de Tenerife, Teneriffa, Espanja
Järjestäjä: Espanjan Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto
Työkieli: englanti

Eurooppalaista yhteistyöhanketta (Erasmus+ KA229) suunnittelevat yleissivistävän koulutuksen sektorilla toimivat koulut, joilla ei vielä ole tiedossa kumppaniorganisaatioita hankkeeseen, voivat hakea Erasmus+ -ohjelman kansalliselta toimistolta apurahaa kontaktiseminaariin osallistumiseen. Tähän kontaktiseminaariin osallistuu noin 70 koulutusalan ammattilaista eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja uusien hankekumppanien löytämiseen. Kontaktiseminaariin osallistumisen tavoitteena on käynnistää uuden Erasmus+ -hankkeen valmistelu.

Organisationer verksamma inom den allmänbildande utbildningssektorn som planerar ett europeiskt samarbetsprojekt (Erasmus+ KA229), som ännu inte har en partnerorganisation för projektet, kan ansöka om ett stipendium hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet för att delta i ett kontaktseminarium. 70 deltagare från olika håll i Europa: möjlighet att träffa kolleger, bilda nätverk och hitta nya projektparter.

Kohderyhmä / Målgrupp:

The contact seminar is targeted at education professionals (teachers, head teachers) interested in the topic of the seminar and committed to plan new partnerships proposals (Erasmus+ KA229 / koulujen väliset hankkeet / projekt mellan skolor).

Themes and goals of the event:

Long-term mobility reinforces the cooperation between participating schools in KA2, namely in School Exchange Partnerships (KA229), contributes to the impact of the activities on the institutional level, and offers enormous potential towards the internationalisation and opening up of schools. From the pupils’ point of view, the activity allows to develop their understanding of the diversity of European cultures and languages, and helps them acquire competences necessary for their personal development. Long-term study mobility of pupils can also be a valuable international pedagogical experience for schools and teachers involved.

Long-term mobility is somehow overlooked within the KA2 project design. However, as it has been mentioned, the activity offers pupils and teachers a wide repertoire of opportunities: distinct cultural perspectives, new educational environments and teaching practices, new social atmospheres, better understanding and appreciation for other nation’s people and history, and of course a lot of room for personal growth.

Thus this contact seminar aims at:

  • Working on the added value of long-term study mobility of pupils.
  • Providing working srategies to manage long-term mobility of pupils.
  • Defining tools to improve and measure the impact on schools.
  • Show-casing good practices.
  • Creating a networking environment which facilitates finding partners for the Erasmus+ call 2019.
  • Helping potential applicants to work on preliminary project drafts.

Expected results:

Participants will find motivated partners and will jointly draft good quality KA2 project proposals for the next Erasmus+ selection round. These proposals will include long-term mobility of pupils.

Programme:

The evening of October 24th will be devoted to registration and dinner. We expect the seminar will finish around 12 pm, October 27th.

Pitkäaikaisella oppilasliikkuvuudella (long-term study mobility of pupils) tarkoitetaan 2-12 kuukautta kestäviä liikkuvuusjaksoja. Lisätietoa Erasmus+ KA229 -hankkeista (School Exchange Partnerships):

Hakeminen / Ansökning

Haussa on 2 paikkaa suomalaisille yleissivistävän koulutuksen organisaatioiden osallistujille. Erasmus+ -ohjelman kansallisesta toimistosta voi hakea tukea matkakustannuksiin (enintään 750 €). Mikäli matkustaminen kohteeseen ei onnistu seminaaripäivien puitteissa, on mahdollista anoa oleskelutukea ylimääriselle matkustuspäivälle 100 € / päivä. Tuen tarve tulee perustella hakemuksessa. Seminaariohjelmaan sisältyvä majoitus (3 yötä) sekä ruokailut maksetaan suoraan Erasmus+ -ohjelman budjetista.

2 platser för finländska deltagare från organisationer inom allmänbildande utbildning kan sökas. Bidrag för resekostnader (högst 750 euro) och för vistelse för en extra resdag (100 euro / dag) kan ansökas hos den nationella byrån för Erasmus+-programmet. Logi- (3 nätter) och måltidskostnader som ingår i seminarieprogrammet betalas direkt ur Erasmus+-programmets budget.

Hakuaika päättyy / Ansökningstid går ut: 26.8.2018

Hakuohje / Ansökningsanvisning

Tutustu ensin huolellisesti hakuohjeeseen.

Hakuohje 2018 (pdf)

Läs först ansökningsanvisningarna noggrant.

Ansökningsanvisning 2018 (pdf)

Hakulomake / Ansökningsblanketten

Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa:
Ansökan görs med en elektronisk ansökningsblanketten på adressen:

https://www.webropolsurveys.com/S/ACF1CB05E62D8C64.par

Lisätietoa / Mer information:

Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi@oph.fi, puh: 0295 338 506
(tavoitettavissa maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin)