Erasmus+ Youth in Action: Utbildningen Eye Opener i Holland 9.-14.2.2018. Ansökningstid

Alkaa:24.10.2017
Päättyy:10.12.2017
Tapahtumapaikka:De Glind, Holland

Ögonöppnare för både ungdomar och vuxna!

Eye Opener-utbildningen ger basfärdigheter för planering av och sökning till ungdomsutbytesprojekt. Syftet är också att ge ungdomar en omedelbar möjlighet att delta i planeringen av sitt eget projekt och direkt möta kommande partners ungdomar. Utbildningen är ett mycket bra sätt att inleda planering av ungdomsutbytesprojekt. Den motiverar ungdomar till att agera och ger dessutom de vuxna deltagarna goda verktyg att stödja ungdomarna i deras egen verksamhet.

Den här utbildningen organiseras i De Glind i Holland, den 9.-14. februari 2018.

För vem är utbildningen avsedd?

Eye Opener är en utbildning dit ungdomar och vuxna åker tillsammans. I varje team finns en vuxen som arbetar med ungdomar samt 1–2 ungdomar som representerar hela gruppen. De vuxna deltagarna ska vara myndiga och arbeta direkt med de ungdomar de representerar. Ungdomarna kan vara 15–18-åringar och tyngdpunkten ligger på yngre deltagare. Utbildningen fungerar mycket bra för både vuxna och ungdomar. Ungdomarna får också sin första erfarenhet av att arbeta med andra ungdomar och skiljemurarna mellan olika ungdomar bryts ned.

Deltagare söks från hela Europan.

Undervisningsspråket är engelska och man klarar sig utmärkt med skolengelska.

Det kostar ingenting att delta i utbildningen. Resestödet täcker till 100 procent resekostnaderna från hemmet till utbildningsplatsen och återresan. Det mottagande landets byrå svarar för inkvartering och måltider. Inkvarteringen är oftast i rum för två personer. I fråga om inkvarteringslösningar respekteras barnskyddslagstiftningen i olika länder och ungdomarna kan sova antingen i samma rum med sin egen ungdomsarbetare eller utan vuxna i ett eget rum.

Hur kommer jag med?

Man ansöker till utbildningen med en elektronisk ansökningsblankett i SALTO:s utbildningskalender.

Tryck på knappen Apply Now! bredvid rubriken och fyll i dina uppgifter i blanketten. Kom ihåg till slut att skicka i väg blanketten. Om du för första gången söker till en utbildning genom SALTO:s sidor ska du skapa MySALTO-koder åt dig själv. Sidan ger anvisningar om hur man skapar koder.

Ansökningstiden går ut 10.12.2017

Mer information ges av Paavo Pyykkönen

(förnamn.efternamn@oph.fi, tfn 0400-247 774)