Barents on my mind –tapahtumatuki 2016 nuorisoalalle. Hakuaika päättyy

Päättyy:31.8.2016

Kuva: Heidi Jyrkkä

Barents on my mind –tapahtumatuki 2016 – haku avattu

Suomalaiset nuorisoalan toimijat (kunnat, seurakunnat, järjestöt ja nuorten vapaat ryhmät) voivat hakea Barents on my mind -tapahtumatukea pienten paikallisten tai maakunnallisten tapahtumien järjestämiseen Suomen Barentsin alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu).

Tapahtumien tarkoituksena on kehittää Barents –alueen nuorisotyötä ja niiden tulee

 1. edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaa ja lisätä nuorten sosiaalista vahvistamista ja/tai
 2. tarjota nuorille mielekkäitä osallistumisen kokemuksia ja näkemyksiä vaikuttamisen mahdollisuudesta Barentsin alueella.

Suomen Barents-puheenjohtajuuskauden (2013-2015) yksi painopistealueista oli nuorisoyhteistyö. Barents on my mind –tapahtumat 2016 jatkavat tätä kokonaisuutta.

Tapahtumatuki

 • Toteutukseen voi hakea tukea enintään 3 000 euroa, jos kyseessä on tapahtuma vain suomalaisille osallistujille;
 • jos kyseessä on tapahtuma, jossa osallistujina myös muiden Barents-maiden osallistujia, voi hankkeelle saada lisärahoitusta. Tällöin tuki voi olla enintään 8 000 euroa.;
 • voidaan myöntää vain Suomen Barents-alueella 15.9.–31.12.2016 toteutettaviin tapahtumiin;
 • on suunnattu nuorisoalan toimijoille ensisijaisesti Suomessa, mutta myös Norjan, Ruotsin ja Venäjän nuorten parissa toimivat ja/tai alle 29-vuotiaat nuoret voivat osallistua tapahtumiin;
 • voidaan käyttää vain suoraan toimintaan kohdistuviin kuluihin, ei kuitenkaan palkkakuluihin;
 • hakijatahon kotipaikka on Suomen Barents-alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu);
 • ei myönnetä hankkeille, joita voidaan rahoittaa Erasmus+ Youth in Actionin nuorisovaihtona;
 • ei myönnetä kouluvaihdoille, valmennusleireille tai urheilukilpailuihin eikä hakijatahon perustoimintaan.

Hakeminen

Barents on my mind -tapahtumatukea haetaan webropol-lomakkeella, jossa tulee olla seuraavat tiedot:

I Hakijataho ja kumppanit

 • Hakijatahon ja sen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
 • lyhyt kuvaus hakijatahosta ja sen toiminnasta;
 • tapahtuman suunnitellut yhteistyökumppanit.

II Tapahtuman sisältö

 • Tapahtuman lyhyt kuvaus (= hyvä hankeidea) ja ohjelma;
 • yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten tapahtuma vahvistaa Barentsin alueen identiteettiä / edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaa / lisää nuorten sosiaalista vahvistamista / tarjoaa nuorille mielekkäitä osallistumisen kokemuksia ja näkemyksiä vaikuttamisen mahdollisuudesta Barentsin alueella;
 • tapahtumapaikkakunta/- kunnat ja toteutusajankohta/ -kohdat;
 • arvio siitä montako osallistujaa tapahtuma tavoittaa;
 • miten tapahtumasta tiedotetaan paikallisesti, alueellisesti?

III Budjetti

 • erittely kuluista, joihin tukea haetaan sekä erittely tuloista (budjetti).

Hakulomake ja lisätiedot

Tapahtumatukea haetaan Webropol-lomakkeella, joka avautuu alla olevasta linkistä. Hakemuksen voi täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Hakuaika päättyy keskiviikkona 31.8.2016 klo 16.00.
Päätökset tehdään 10.9.2016 mennessä.

Lisätietoja antaa Jutta Kivimäki, puhelin 0295 338 568, s-posti muodossa etunimi.sukunimi@cimo.fi