Ansökningstiden för Erasmus+ högre utbildning KA2, kunskapsallianser (Knowledge Alliances) utgår

Alkaa:28.2.2018
Päättyy:28.2.2018
Ansökningsprocess:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen