Ansökningstiden för Erasmus+ högre utbildning KA1, gemensamma magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) utgår

Alkaa:14.2.2019
Päättyy:14.2.2019
Ansökningsprocessen:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen