Ansökningstiden för Erasmus+ högre utbildning KA1, gemensamma magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) utgår

Alkaa:15.2.2018
Päättyy:15.2.2018
Ansökningsprocess:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen