Ansökningstiden för Nordplus Nordens Språk förberedande besök utgår

Päättyy:5.12.2017 23.59
http://nordplusonline.org/nor/Nyheter/UTLYSNINGER/Ny-frist-forberedende-besoeg-i-Nordplus-Nordens-Sprog