Ansökningstiden för Erasmus+ KA1 mobilitet inom utbildningsområdet utgår

Alkaa:1.2.2018
Päättyy:1.2.2018
Programområde 1 Mobilitet:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/nyckelfunktion1_mobilitet

Erasmus+ -ansökningsprocessen:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/ansokningsprocessen