Erasmus+ temaattinen seminaari Ruotsissa yleissivistävälle koulutukselle. Hakuaika päättyy:

Päättyy:14.6.2017

Erasmus+ temaattinen seminaari:

The challenges regarding newly arrived/migrants – to prevent alienation through involvement and inclusion

Pohjoismaiset Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot Ruotsin toimiston koordinoimana, järjestävät E+ -temaattisen seminaarin teemalla ”Koulu kohtaa uudet maahantulijat – ulkopuolisuuden ehkäiseminen osallisuuden ja inkluusion keinoin”. Seminaarin työkieli on englanti.

Konferenssin työpajoissa osallistujat, rehtorit ja opettajat syventävät osaamistaan ja jakavat hyviä käytäntöjä teemoista monikielisyys resurssina, kulttuurienvälinen vuorovaikutus, demokratia ja demokratiakasvatus sekä kriittinen ajattelu ja medialukutaito. Asiantuntijapuheenvuoroissa valotetaan tematiikkaa sekä tutkimuksen että käytännön näkökulmasta.

Temaattinen seminaari antaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ja suunnitella tulevaa yhteistyötä sekä E + -ohjelmassa että Nordplus -ohjelmassa. Suomesta tilaisuuteen valitaan 10-15 rehtoria/opettajaa. Jokaisesta Pohjoismaasta seminaariin osallistuu 5-20 koulua. Yhteensä seminaarin osallistuu noin 100 koulutusalan ammattilaista.

Kohderyhmä: school management, teachers, other pedagogical staff, experts

Aika: 31.8.2017 klo 12.00 – 1.9.2017 klo 13.30

Paikka: Malmö, Ruotsi

Seminaarin ohjelma (julkaistaan tässä pian)

Hakeminen

Haussa on 10-15 paikkaa suomalaisille yleissivistävän koulutuksen organisaatioiden osallistujille. Seminaari on avoin sekä uusille toimijoille että Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmiin jo osallistuneille. Erasmus+ -ohjelman kansallisesta toimistosta voi hakea tukea matkakustannuksiin (enintään 750 €). Osallistumiskulut (majoitus 1 yöltä, ruokailut, seminaariohjelma) kustannetaan Erasmus+ TCA -ohjelmasta (summa lisätään hakemukseen Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston toimesta).

Hakuaika päättyy: 14.6.2017

Hakuohje

Tutustu ensin huolellisesti hakuohjeeseen.

Hakuohje 2017 (pdf)

Hakulomake

Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/S/ACF1CB05E62D8C64.par

Lisätietoa:

Katariina Petäjäniemi, katariina.petajaniemi@oph.fi, puh: 0295 338 506