Erasmus+ korkeakoulutukselle, koordinaattoritapaaminen eurooppalaiselle ja globaalille liikkuvuudelle

Alkaa:5.4.2018
Päättyy:6.4.2018
Tapahtumapaikka:Helsinki Congress Paasitorni
Osoite: Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki
Ensimmäisenä päivänä 5.4. ohjelmassa painottuvat eurooppalaisen liikkuvuuden asiat, mutta osin päivän sisältö koskettaa kaikkia E+ -liikkuvuuden parissa työskenteleviä. Toisessa päivässä 6.4. sen sijaan keskitymme ainoastaan globaalin liikkuvuuden asioihin.

Päivien yksityiskohtainen ohjelma julkaistaan myöhemmin, mutta käsiteltävät teemat tiedoksenne ohessa. Torstaina 5.4. päivän ohjelmassa keskeinen rooli on Erasmus+ -ohjelman sähköisillä työkaluilla, Onlinen Learning Agreement:lla ja Erasmus Without Paper:lla, joita saapuu esittelemään kaksi European University Foundationin asiantuntijaa.

Torstai 5.4. teemat

• Erasmus+ ohjelman uudet sähköiset työkalut, OLA + Eramus Without Papers + E+ APP.
• Sopimuskausi 2016-2017 - koostetta KA103-loppuraporteista & EuSurvey-palautteista 2016-2017
• Fokuksessa henkilökuntavaihdot; näkökulmana erityisesti kannustaminen ja ”palkitseminen”
• Apurahojen maksatusprosessi eurooppalaisessa liikkuvuudessa
• Katsaus ajankohtaisiin asioihin, erit. digiharjoittelut ja pedagogiset opettajavaihdot

Perjantai 6.4. teemat

• Sopimuskausi 2015-2017 - koostetta KA107-loppuraporteista & EuSurvey-palautteista 2016-2017
• Parhaat käytänteet – poimintoja ja esimerkkejä globaalin liikkuvuuden toteutuksesta:
1) Globaalin liikkuvuuden sitominen korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin
2) Partneriyhteistyö ja laadunvarmistus; erit. partnerien ECHEen liittyvien periaatteiden noudattamiseen
3) Globaalin tuen käyttö ja haettujen liikkuvuuksien toteutus haetun mukaisesti
• Apurahojen maksatusprosessi (erityisesti globaalin saapuvan liikkuvuuden osalta)
• Katsaus ajankohtaisiin asioihin, erit. 2018 alkaviin globaalin harjoittelujaksoisihin