Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.10.2016

CIMOn apurahaohjelmat ulkomaisille väitöskirjan tekijöille saivat erinomaiset arviot

CIMO Fellowships - ja The Finnish Government Scholarship Pool -ohjelmat saivat yliopistoilta vaikuttavuudestaan erinomaiset arviot.

CIMO toteutti selvityksen kyselynä stipendiaattien isäntinä 2013–2015 toimineille suomalaisyliopistoille. Tarkoituksena oli kartoittaa ohjelmien toimivuutta niin isäntälaitosten kansainvälistymisen kuin stipendiaattien väitöskirjatyön kannalta.

CIMO Fellowships -ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille Suomeen kutsuttaville jatko-opiskelijoille, jotka tulevat tekemään suomalaiseen yliopistoon koko väitöskirjan tai suorittamaan kaksoistutkinnon. Fellowship-apurahoja myönnetään vuosittain noin 100.

The Finnish Government Scholarship Pool -ohjelmasta rahoitetaan 3–9 kuukauden mittaisia vierailuja jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön suomalaisissa yliopistoissa sekä valtion tutkimuslaitoksissa. Ohjelmasta myönnetään noin 30 apurahaa vuosittain. Stipendiaatit suorittavat useimmiten tutkintonsa ulkomaiseen yliopistoon.

Kysely lähetettiin touko–kesäkuussa 2016 yhteensä 175 laitokselle. Laitoksia pyydettiin arvioimaan ohjelmien tarkoituksenmukaisuutta apurahan suuruuden, kauden pituuden, hakuprosessin sujuvuuden ja uuden kansainvälisen yhteistyön luomisen tai olemassa olevan vahvistamisen suhteen. Vastauksia saatiin 121.

Vastaajat arvioivat ohjelmien keskeisten tavoitteiden toteutuneen erittäin hyvin: Fellowships-ohjelma sai keskiarvoksi 4, Pool-ohjelma 3,9 (ylin arvosana 5).
Tyytyväisimpiä oltiin kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen ja hakuprosessin sujuvuuteen, eniten kritiikkiä sai apurahakausien pituus.

Stipendiaateille erittäin hyvin jatkorahoitusta

CIMO Fellowships -apuraha on tarkoitettu jatko-opintojen alkuvaiheeseen, jonka jälkeen opintojen ja tutkimustyön toivotaan jatkuvan Suomessa. Tässä olikin onnistuttu erinomaisesti.

87 Fellowship-stipendiaatin joukosta ainoastaan 6 ei ollut saanut jatkorahoitusta, ja 3:n tilanne ei ollut tiedossa. Osa oli saanut rahoitusta useammastakin lähteestä.
Suurimmaksi jatkorahoittajien ryhmäksi osoittautuivat suomalaiset säätiöt: 37 stipendiaattia 87:stä oli saanut näiltä rahoitusta. Useat vastaajista korostivat, että Fellowship-kausi mahdollisti säätiöiden rahoituksen tai toimi jopa säätiöiden rahoituksen ehtona.

Toinen suuri ryhmä oli tutkimusryhmän projekti- tai muu rahoitus (23). Myös suomalaisen yliopiston rahoitusta (18) ja tutkijakoulun rahoitusta (16) oli saatu hyvin.

Tärkeä tuki yliopistojen kansainvälistymisessä

Finnish Government Scholarship Pool -ohjelmassa korostui enemmän opiskelijoille koituva hyöty, koska stipendiaatit hakevat apurahaa itse ja yleensä tekevät väitöskirjaansa ulkomaiseen yliopistoon. Vierailun koettiin hyödyttävän stipendiaattia ja mahdollistavan tiedon ja osaamisen viennin kotimaahan.

Kumpaakin ohjelmaa pidettiin tärkeänä kansainvälisen yhteistyön luomisessa ja ylläpitämisessä, arvosanat olivat 4,28 (Fellowship) ja 4,38 (Pool).
Kun ohjelmien pääasiallinen tarkoitus on yliopiston laitosten tukeminen kansainvälistymisessä, voi tulosta tässäkin suhteessa pitää erinomaisena. Ohjelmat täyttävät tarkoituksensa ja muodostavat tärkeänä pidetyn rahoitusinstrumentin yliopistojen kansainvälisen toiminnan tukemisessa.

Lue lisää

Selvitys CIMOn ulkomaisille väitöskirjan tekijöille tarkoitettujen apurahaohjelmien vaikuttavuudesta

(13.10.2016 / MK)