Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.06.2017


Kuva: Satu Haavisto

Erasmus+ -ohjelma on tukenut merkittävästi koulutuksen, nuorisotyön sekä urheilu ja liikunta-alan kansainvälistymistä

Erasmus+ -ohjelmasta on valmistunut kansallinen väliarvio ohjelmakauden 2014–2020 puolivälissä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman väliarvion mukaan ohjelma toimii Suomessa kaikilla ohjelman sektoreilla hyvin ja sen rahoitus hyödynnetään tehokkaasti.

Väliarviosta käy ilmi, että sekä Erasmus+ -ohjelmalla että sitä edeltäneillä ohjelmilla on ollut suuri merkitys suomalaisen koulutussektorin ja nuorisoalan kansainvälistymisessä ja kehittämisessä. Ohjelma on tarjonnut arvokkaita lisäresursseja lukuisille eri ohjelmasektoreiden toimijoille.

- Kokoonsa nähden Suomi on yksi aktiivisimmista Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvista maista. Vuonna 2016 kansallinen toimisto jakoi suomalaisen yhteiskunnan kansainvälisyyden edistämistä varten 539 hankkeelle ja liki 19 000 osallistujalle tukea yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, kertoo opetusneuvos Mikko Nupponen Opetushallituksesta.

Tänä vuonna vietetään vuonna 1987 korkeakoulujen opiskelijavaihto-ohjelmana alkaneen Erasmuksen 30-vuotisjuhlia. Vuonna 2014 perustetun Erasmus+ -ohjelman alle on yhdistetty EU:n aiemmat koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelmat. 30 vuoden aikana yli 235 000 suomalaista on liikkunut ohjelmien kautta. Ulkomaanjaksolla on ollut 102 000 korkeakouluopiskelijaa, 68 000 opettajaa ja nuorisotyöntekijää ja lähes 30 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Nuorisovaihtoihin tai eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön on osallistunut yli 35 000 nuorta.

Erasmus+ on merkittävä osa organisaatioiden kansainvälistä yhteistyötä

Väliarvion mukaan aikuis- ja yleissivistävässä koulutuksessa neljännes haastatelluista asiantuntijoista kertoo, että ilman Erasmus+ -ohjelmaa organisaatiossa ei olisi käytännössä lainkaan kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Korkeakoulujen asiantuntijoista puolestaan lähes kaikki, 97 prosenttia totesivat, että Erasmus+ -ohjelma on merkittävä osa organisaation kansainvälistä yhteistyötä. Aikuiskoulutuksen asiantuntijoilla osuus oli 82 prosenttia, ammatillisen koulutuksen 93 ja yleissivistävän 85 prosenttia.

Erasmus+ -ohjelma on tukenut merkittävästi myös nuorisoalan kansainvälistymistä ja sitä kautta nuorisotyön laadun kehittymistä. Ohjelma on edistänyt yhteiskunnallista osallisuutta ja tarjonnut kansainvälistymismahdollisuuksia myös muita heikommassa asemassa oleville nuorille. Urheilu ja liikunta-alalla tavoitteena on puolestaan urheilun integriteettiin kohdistuvien rajat ylittävien uhkien torjunta sekä urheilun hyvän hallinnon ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen.

- Erasmus+ -ohjelma rahoittaa Suomessa peräti 50 prosenttia korkea-asteen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijaliikkuvuudesta ja on nuorisoalalla suurin kansainvälisen toiminnan mahdollistaja. Erasmus+ on kehittänyt oppilaitosten ja nuorisoalan henkilöstön kansainvälistä osaamista. Syntyneitä kontakteja ja kokemuksia on voitu hyödyntää muussakin kansainvälisessä toiminnassa, Nupponen kertoo.

Väliarviossa todetut ohjelman haasteet liittyvät erityisesti hakemusprosessin raskauteen. Ohjelmakauden jatkossa projektien hallinnointiin liittyvää ohjeistusta tulisi selventää ja hallinnollista työtaakkaa keventää. Erityisesti digitaalisia raportointikeinoja tulisi kehittää edelleen, ja opiskelija- ja opintosuoritustietojen siirtäminen koulutusinstituutioiden välillä tulisi ensisijaisesti tehdä digitaalisesti.

Euroopan komission keskitetty väliarvio Erasmus+ -ohjelmasta valmistuu syksyn 2017 aikana.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosille 2014–2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa eurooppalaista nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella. Lisäksi Erasmus+ tarjoaa yli 125 000 oppilaitokselle ja organisaatiolle mahdollisuuden tehdä eurooppalaista yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisätietoja: