Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.04.2017


Kuva: Satu Haavisto

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksen 2017 rahoitusmahdollisuudet ovat ammatilliselle koulutukselle erinomaiset

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ liikkuvuushankkeiden 2017 hakukierros päättyi 2.2. ja strategisten kumppanuushankkeiden haku 29.3. Kummankin hanketyypin hakemusten määrä laski edellisestä vuodesta. Samalla mahdollisuus saada rahoitusta kasvoi. Jaossa oleva kokonaisbudjetti ammatilliselle koulutukselle hakukierroksella 2017 on 7,2 miljoonaa euroa.

Hakukierroksella 2017 jätettiin yhteensä 47 liikkuvuushakemusta, joista 22 oli akkreditoitujen tahojen jättämiä yhden vuoden rahoitushakemuksia, ja 25 kahden vuoden hankehakemuksia.

Rahoitusta haettiin 7,47 miljoonaa euroa. Haettujen budjettien vaihteluväli oli 17 000 – 620 000 euroa ja rahoitusta haettiin yhteensä 4700:n opiskelijan ja henkilöstön edustajan liikkuvuusjaksoille. Jätettyjen hankehakemusten kokonaismäärä laski viime vuodesta noin 30%, mutta haettu kokonaisrahoitus pysyi lähes samana.

Viime vuodesta myönnettävä tuki kasvaa lähes puoli miljoonaa euroa. Vuonna 2016 budjetti liikkuvuushankkeille oli 4,78 miljoonaa euroa. Tänä vuonna 2017 se tulee olemaan 5,28 miljoonaa euroa.

Liikkuvuuden hakemuksissa laaja maantieteellinen kattavuus

Liikkuvuushankkeiden hakemuksia saatiin kattavasti eri puolilta Suomea. Suurin osa hakijoista oli koulutuskuntayhtymiä, mutta hakijana oli myös yksittäinen aikuiskoulutuskeskus, ammattikorkeakoulu ja järjestötoimija. Hakemuksista 42 oli yksittäisen koulutuksen järjestäjän tai tahon jättämiä ja viisi verkoston jättämiä. Verkostohakemuksissa on vähintään kolme suomalaista kumppaniorganisaatiota.

Rahoitus haettiin laajasti eri alojen opiskelijoille, aikuisopiskelijoille, erityisen tuen tarpeessa oleville, oppisopimusopiskelijoille, vastavalmistuneille kuin ammatinopettajille, opinto-ohjaajille, hallintohenkilöstölle, työpaikkaohjaajille ja yritysten edustajille.

Myös pienempiä kumppanuushankehakemuksia

Strategisten kumppanuushankkeiden hakemuksia jätettiin 18 kappaletta, mikä on hieman yli puolet viime vuoden määrästä (30). Tavoitteena vuonna 2017 on myöntää rahoitus noin kymmenelle laatukriteerit täyttävälle hankeidealle. Hakijoista yksitoista oli ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja lisäksi hakijoina olivat ammatillinen aikuiskoulutusorganisaatio, korkeakoulut (4), koulutusalan yritys ja yhdistys.

Kaiken kaikkiaan tukea kumppanuushankkeisiin haettiin runsaat 4,1 miljoonaa euroa, mikä on hakemusten määrän tavoin hieman päälle puolet viime vuonna haetusta tuesta. Hankekohtaisesti tukea haettiin keskimäärin 229 000 euroa haetun tuen vaihteluvälin ollessa 78 582 – 433 990 euroa.

Tänä vuonna hakemusten joukossa oli viime vuoteen verrattuna enemmän myös pienempibudjettisia, selvästi alle 200 000 euron hakemuksia (7 kpl). Eniten haettiin 2-vuotisia (13 kpl) 6-8 partnerin muodostamia hankkeita. Hakemuksista kolme oli hyvien käytäntöjen vaihtoon tähtääviä ja loput 15 innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä.

Kansalliset painotukset näkyivät vahvasti

Suomesta haettaville ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeille oli tällä hakukierroksella asetettu myös kansallisia painopisteitä. Odotusten mukaisesti nämä kansalliset painotukset – työssä tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittämien, avaintaitojen roolin vahvistaminen opetussuunnitelmissa ja opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen – näkyivät vahvasti jätetyissä hakemuksissa. Kaiken kaikkiaan 14:ssä hakemuksessa oli valittu vähintään yksi kansallisista painopisteistä.

Lisätietoja hakukierroksesta:

  • Liikkuvuushankkeiden ja strategisten kumppanuushankkeiden hakemusten arviointiprosessi on parhaillaan käynnissä.
  • Liikkuvuushakukierroksen tulokset tiedotetaan hakijoille viikolla 19-20 ja hankkeiden sopimuskausi alkaa 1.6.2017. Hankkeiden koordinaattoreille järjestetään aloituskoulutus syyskuussa.
  • Strategisten kumppanuushankkeiden tuloksista tiedotetaan hakijoille kesä-heinäkuussa ja hankkeiden sopimuskausi alkaa 1.9.2017.
  • Lista hyväksytyistä hankkeista julkaistaan verkkosivullamme. Liikkuvuushankkeet julkaistaan viikolla 20 ja strategiset kumppanuushankkeet elokuussa.
  • Lisätietoa antavat liikkuvuushankkeiden osalta Paula Tyrväinen ja strategisten kumppanuushankkeiden osalta Mirja Fagerholmilta.

[24.4.2017 / PT & MF}