Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

19.02.2019

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankehaussa uusia hakijoita

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ liikkuvuushankkeiden hakukierros päättyi 12.2.2019 ja hankkeiden arviointi on alkamassa. Liikkuvuushankkeisiin haettiin tukea yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Erasmus+ ohjelman budjetti on kasvanut ja ammatillisen koulutuksen liikkuvuuteen on tänä vuonna jaossa 7,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Liikkuvuushankkeiden lisäksi strategisiin kumppanuushankkeisiin jaetaan noin 2 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan hakukierrokseen osallistui 70 suomalaista ammatillisen koulutukseen toimijaa yhteensä 56 hankehakemuksen kautta. Liikkuvuushanketta voi hakea joko yhdelle organisaatiolle tai verkostolle, joka voi muodostua esim. alakohtaisesi tai alueellisesti. Erasmus+ liikkuvuustukea hakevat oppilaitokset sijaitsevat ympäri Suomea.

Hakijoiden joukossa oli ensimmäistä kertaa Suomessa myös suuri oppisopimustyönantaja. Lisäksi mukana on niin suuria monialaisia koulutuskuntayhtymiä kuin pienempiä konservatorioita, urheiluopistoja ja ammatillista koulutusta järjestäviä kansanopistoja. Tänäkin vuonna hakijoiden ja verkostokumppanien joukossa oli useita ammatillisen koulutuksen organisaatioita, joilla ei ole ollut aiemmin Erasmus+ liikkuvuushankkeita.

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys kannustavat hyödyntämään kansainvälisiä työpaikkoja oppimisympäristöinä. Erasmus+ liikkuvuushankkeissa tuetaan ammattiopiskelijoiden eri pituisia oppimisjaksoja ulkomaisissa oppilaitoksissa ja työelämässä. Lyhyimmät jaksot kestävät kaksi viikkoa ja pisimmät ErasmusPro -jaksot voivat olla 3-12 kuukauden mittaisia.

Myös oppilaitosten henkilöstö ja ammatilliseen koulutukseen osallistuvien työpaikkojen henkilöstö voivat Erasmus+ -tuella päivittää omaa osaamistaan ulkomailla tai ohjata ja kouluttaa omalla alallaan ulkomaisessa työpaikassa tai oppilaitoksessa. Liikkuvuusrahoitusta haettiin yhteensä yli lähes 5 000 opiskelijalle ja henkilöstön edustajalle. Haettujen budjettien vaihteluväli oli 24 000 – 480 000 euroa.

Hankehakemukset käyvät läpi tarkan kriteerikohtaisen arvioinnin, jossa kaksi ulkopuolista arvioijaa arvioi hakemuksen laadullisin perustein. Pitkää liikkuvuuskokemusta ja laadukasta toimintaa osoittavat toimijat ovat voineet vuodesta 2015 lähtien hakea Erasmus+ ohjelmassa akkreditointia. Nämä akkreditoidut organisaatiot tai verkostot voivat hakea liikkuvuusapurahoja vuosittain kevennetyin hakumenettelyin. Tällaisia toimijoita on Suomessa jo 31 oppilaitosta tai verkostoa.

Lisätietoa

Liikkuvuushankkeiden hakemusten arviointiprosessi on käynnistymässä ja liikkuvuushakukierroksen tulokset tiedotetaan hakijoille toukokuussa. Hyväksyttyjen hankkeiden sopimuskausi alkaa kesäkuussa ja hankkeet ovat kaksivuotisia. Hankkeiden koordinaattoreille järjestetään aloituskoulutus syyskuun alussa.

Lista hyväksytyistä hankkeista julkaistaan verkkosivulla: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/ammatilliselle_koulutukselle/tuloksia