Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.12.2016

Erasmus+ digitalisaation ja osaamisen kehittämisen tukena koulutuksessa ja nuorisotyössä

Työelämän ja yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttävät koulutuksen ja nuorisotyön ammattilaisilta aktiivista osaamisen kehittämistä ja tekemällä oppimista. On löydettävä uudenlaisia, tarkoituksenmukaisia ja kestäviä ammatillisia toimintamalleja, jotka motivoivat lapsia, nuoria ja aikuisia oppimiaan ja osallistumaan yhteiskuntaan. Haasteet ovat samoja eri puolilla Eurooppaa, joten ratkaisuja on mielekästä hakea yhdessä, toisilta oppimalla ja uutta luoden.

CIMOn tilaisuudessa tarkasteltiin esimerkkien ja hanketyön tulosten valossa yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja nuorisotoimen käytäntöjä henkilöstön, opiskelijoiden ja nuorten digiosaamisen kehittämisessä.

Kohderyhmä: opettajat, kouluttajat ja kehittämistehtävissä toimivat eri koulutusasteilla, nuorisoalan edustajat, digitalisaatiosta kiinnostuneet koulutuksen ja nuorisoalan parissa toimivat, Erasmus+ hanketta suunnittelevat

Tilaisuuden tallenne ja materiaalit

Linkkejä