Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

04.04.2018

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden haku kiinnosti jälleen ammatillisen koulutuksen toimijoita

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden haku päättyi 21. maaliskuuta.

Strategisten kumppanuushankkeiden hakemuksia jätettiin 21 kappaletta, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna (18). Hakemuksista kahdeksan oli hyvien käytäntöjen vaihtamiseen (exchange of good practices) keskittyviä hankkeita ja loput 13 innovaatioiden kehittämishankkeita (development of innovation). Hakijoista 16 oli ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Lisäksi hakijoina olivat aikuiskoulutuskeskus, kaksi yliopistoa sekä kaksi yhdistystä.

Rahaa haettiin yhteensä n. 4,2 M euroa, joista n. 900 000€ haettiin hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääviin hankkeisiin. Kaiken kaikkiaan hankkeiden budjettien koko vaihteli aina noin 70 000 eurosta 450 000 euroon. Tavoitteena on myöntää rahoitus noin kymmenelle laatukriteerit täyttävälle hankeidealle. Budjetista 30% suunnataan hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääville hankkeille, mikäli laatukriteerit täyttäviä hakemuksia on riittävästi.

Suomesta haettaville ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeille oli viime vuoden tapaan asetettu myös kansallisia painopisteitä: työssä tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittämien, avaintaitojen roolin vahvistaminen opetussuunnitelmissa ja opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen. Avaintaidot näkyivät erityisesti hyvien käytäntöjen vaihtamiseen keskittyvissä hankkeissa, kun taas innovaatioiden kehittämishankkeissa painottui opettajien osaamisen kehittäminen.

Päätökset rahoitettavista hankkeista saadaan kesä-heinäkuussa 2018

Teksti: Hannele Nevalampi
Kuva: Satu haavisto