Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.03.2018

Euroguidance-tienviitat ohjauksen kansainvälistymisen tueksi 2018-2020

Suomen Euroguidance-toiminnan kolme peruspilaria ovat Opetushallitus, kansalliset yhteistyötahot (erityisesti OKM ja TEM) ja Euroopan komissio sekä sen alaisuudessa toimiva eurooppalainen Euroguidance-verkosto. Näiden toimijoiden kanssa on tehty linjaukset siitä, mitä palveluja Euroguidance-tiimi tuottaa vuosina 2018-2020.

Euroguidance-toiminnan tavoitteena on jatkossakin tukea opetus- ja työhallinnossa ohjauksen ammattilaisten valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monimuotoisessa ympäristössä. Tässä työssä avainasemassa ovat koulutus, konsultointi, tiedottaminen, monialainen verkostoyhteistyö sekä kokeellinen toiminta.

Opetushallituksen Euroguidance-tiimi jatkaa monia vakiintuneita toimintojaan, mm. tuo kansainväliset sisällöt opinto-ohjaajien ja TE-hallinnon asiantuntijoiden koulutuksiin sekä seminaaritapahtumiin, levittää monikanavaisesti ajankohtaista ohjausalan tietoa Suomesta ja maailmalta, ja tekee yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa kansainvälisyyden vahvistamiseksi ohjaus- ja neuvontapalveluissa.

Kansainvälisyyttä kaikille ohjaajien opastuksella

Suomen Euroguidance-keskuksen aiemmin teettämässä palvelumuotoiluhankkeessa selvitettiin opinto-ohjaajien ja TE-palveluissa toimivien asiantuntijoiden näkemyksiä kansainvälisyydestä omassa ohjaustyössään. Hankkeesta saadut tulokset ovat edelleen relevantteja. Erityisesti niissä nousi esiin ohjaajien tarve paremmin ymmärtää sitä, mitä kaikkea liittyy nuorten ja aikuisten ulkomaille ohjaamisen prosessiin. Tämä kansainvälisen liikkuvuuden ohjausprosessi on edelleen ajankohtainen asia, jota käsitellään ohjaajille suunnatuissa koulutuksissa ja seminaaritapahtumissa.

Euroguidance-tiimi aikoo tarttua seuraaviin haasteisiin vuosina 2018-2020:

Ohjaus ja kansainvälisyys alueilla: tavoitteena on selvittää sitä, miten Euroguidance-tiimi voisi entistä paremmin tukea monialaisen ohjausyhteistyön tekemistä Suomen kaikilla alueilla niin, että kansainvälinen ulottuvuus olisi näkyvämmin esillä nuorille ja aikuisille tarjottavissa ohjauspalveluissa.

Ohjausosaaminen kansainvälisessä ja monimuotoisessa maailmassa: Pohjoismaiden Euroguidance-keskusten välisenä yhteistyönä on tarkoitus tarkastella ja linjata sitä, mitä yleisesti ymmärretään ohjaajien kansainvälisellä osaamisella ja miten sitä voidaan eri tavoin vahvistaa.

Kansainväliset ohjauskäytännöt: Euroguidance-tiimi edistää sitä, että suomalaisesta ohjausosaamisesta ja -käytännöistä leviää tieto muihin maihin sekä sitä, että muiden Euroopan maiden hyvät ohjauskäytännöt ja -menetelmät tulevat paremmin suomalaisten ohjaajien saataville.

Ohjaajien kansainvälinen verkostoituminen: Euroguidance-tiimi kannustaa ohjausalan toimijoita hakemaan EU- ja muuta rahoitusta ohjaajien kansainvälistä liikkuvuutta ja projektiyhteistyötä varten. Näistä mahdollisuuksista tiedotetaan sähköisissä kanavissa ja koulutuksissa.

Lisäksi Euroguidance-tiimi koordinoi kansallisessa yhteistyössä tuotettavaa verkkosivustoa, jossa esitellään suomalaista ohjausta ja neuvontaa englanniksi. Tavoitteena on saada sivusto valmiiksi hyvissä ajoin ennen Suomen EU-puheenjohtajuuskautta vuonna 2019.

Tarkempia tietoja tulevasta toiminnasta saa Euroguidance-tiimistä: euroguidance@oph.fi

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance

Kuva: Euroguidance Malta (Euroguidance-verkostokokous Vallettassa 2017)