Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

25.09.2018

Kohti tehokkaampaa yhteistyötä – Euroguidance-verkosto uudistaa toimintaansa

Viron Euroguidance-keskus järjesti syyskuussa Tallinnassa kaksipäiväisen työkokouksen, johon osallistui Euroguidance-edustajia kymmenestä maasta. Kokouksen tavoitteena oli ideoida sitä, miten Euroguidance-verkoston sisäistä toimintaa olisi mahdollista tehostaa. Työn tuloksena syntyi esitys verkoston uudesta organisoitumisesta. Sitä käsitellään lokakuussa Reykjavikissa pidettävässä Euroguidance-verkostokokouksessa.

Euroguidance-verkosto on kasvanut 37 maan laajuiseksi yhteistyöverkostoksi. Lisää Euroopan maita on lähivuosina liittymässä verkostoon. Tämä tuo verkoston toimintaan uusia mahdollisuuksia, mutta se synnyttää myös isoja haasteita sille, miten yhteistyö verkoston kasvaessa onnistutaan järjestämään kaikkien keskusten kannalta tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on, että paremmalla yhteistyöllä saavutetaan mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus koko Euroopassa.

Kansalliset Euroguidance-keskukset ja niiden kansallinen toimintaympäristö ovat kovin erilaisia. Tämä monenkirjavuus näkyy verkoston yhteisissä keskusteluissa. Sen vuoksi ei aina ole helppoa löytää kaikille keskuksille sopivaa ratkaisua, sillä se, mikä sopisi yhdelle maalle, ei sovikaan toiselle. Nämä maiden väliset eroavaisuudet aiheuttavat toisinaan myös ongelmia ja viiveitä koko verkostoa koskevan yhteisen toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle.

Suurin haaste verkoston toiminnan parantamiselle on sisäisessä viestinnässä ja siihen liittyvän koordinaation puutteessa. Erityisesti tähän kysymykseen porauduttiin Virossa käydyissä keskusteluissa. Ratkaisuksi esitettiin ns. Steering Group’in perustamista. Sen tehtävänä olisi toimia foorumina, joka koordinoi verkoston sisäistä ja ulkoista kommunikaatiota. Ryhmälle kuuluisi myös muita tehtäviä, mm. edustaa verkostoa kansainvälisissä kokouksissa ja tapahtumissa. Euroguidance-keskusten edustajista koostuva ryhmä halutaan pitää melko pienenä (6-8 jäsentä), jotta sen toimivuus voidaan taata.

Lisäksi Tallinnan kokouksessa otettiin kantaa siihen, että verkoston temaattinen kehittämistyö olisi jatkossa syytä järjestää verkostolle asetettujen keskeisten tehtävien mukaan. Näihin tehtäviin kuuluvat: edistää ohjauksen eurooppalaista ulottuvuutta, kehittää ohjaajien kansainvälistä osaamista sekä tuottaa ja levittää tietoa kansainvälisen liikkuvuuden ja ohjauksen kansainvälisistä kysymyksistä. Ideana on, että näiden tehtävien ympärille perustetaan verkoston jäsenistä koostuvat työryhmät, jotka vievät kehittämistyötä eteenpäin.

Reykjavikin lokakuisessa Euroguidance-verkostokokouksessa on odotettavissa värikkäitä ja polveilevia keskusteluja siitä, miten verkostoon kuuluvat kansalliset keskukset näkevät ehdotuksen Steering Group’in ja uusien työryhmien perustamisesta. Lähtökohtana on, että uutta toimintamallia pilotoitaisiin kahden vuoden ajan (2019-2020). Kokeilukauden perusteella mallia arvioitaisiin ja tarpeen mukaan viilattaisiin uutta EU-ohjelmakautta varten (2021-2028). Ennen kuin tähän pisteeseen päästään, pitää Euroguidance-verkostossa ensin kuitenkin löytää yhteisymmärrys asiassa.

Teksti ja kuva: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance