Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

10.12.2018

Euroopan komission erillishaut ammatillisen koulutuksen toimijoille

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa hakukierroksella 2019 ammatillisen koulutuksen toimijoille mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää sekä eurooppalaisia verkostoja että alakohtaisia osaamistarpeita.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostot ja kumppanuudet

Komission erillishaku ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoille ja kumppanuuksille (Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers, Key Action 3) pyrkii luomaan ja vahvistamaan ammatillisen koulutuksen vaikuttamiseen pyrkivää yhteistyötä Euroopassa. Hakuaika päättyy 31.1.2019. Haku on jaettu kahteen eri osa-alueeseen:

  • Osa-alue 1: Kansalliset, alueelliset tai alakohtaiset ammatillisen koulutuksen tarjoajan organisaatiot
Hankkeissa luodaan tai vahvistetaan ammatillisen koulutuksen tarjoajien verkostoja ja kumppanuuksia kansallisella, alueellisella tai alakohtaisella tasolla. Tavoitteena on vahvistaa toimijoiden valmiuksia ja vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä ammatillisen koulutuksen tarjoajien välillä.

  • Osa-alue 2: Euroopan ammatillisen koulutuksen tarjoajien katto-organisaatiot
Hankkeet tukevat Euroopan ammatillisen koulutuksen tarjoajien katto-organisaatioiden yhteistyötä.

Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta löytyvät komission verkkopalvelusta:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Erasmus+ -ohjelman alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (Sector Skills Alliance, Key Action 2) tarkastelevat alakohtaisia osaamistarpeita ja vahvistavat ammatillisen koulutuksen kykyä vastata niihin. Tämä tapahtuu kartoittamalla osaamistarpeita, kehittämällä yhteisiä opintokokonaisuuksia tai tutkintoja sekä opetusmenetelmiä. Hakuaika päättyy 28.2.2019.

Hankkeet on jaettu vuoden 2019 haussa kolmeen eri tyyppiin (osa-alueeseen):

  • Lot 1 - Sector Skills Alliances for the development of sectoral approaches through transnational "Platforms of vocational excellence" supports the development of pilot projects, based on innovative cooperation methods, as a first step towards the establishment of "Platforms of vocational excellence".

  • Lot 2 - Sector Skills Alliances for design and delivery of VET will work to design and deliver common training content for vocational programmes for one or several related profession/s in a sector, as well as teaching and training methodologies. A particular focus is to be put on work-based learning.

  • Lot 3 - Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (Blueprint) to sectoral cooperation on skills. Blueprint will be implemented in six sectors that are experiencing severe skills shortages.

Tarkemmat kuvaukset löydät Erasmus+ ohjelmaoppaasta 2019.

Lue lisää hausta komission verkkopalvelusta:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en

Tutustu vuonna 2018 rahoitettuihin hankkeisiin:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sector_skills_alliances_2018-list_of_selected_projects_for_web.pdf

Kummassakin toiminnossa hankkeiden valinnasta ja hallinnoinnista vastaa toimeenpanovirasto Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EACEA.

Kannustamme suomalaisia toimijoita hakemaan hankkeita ja tarjoamme mielellämme Opetushallituksen kansainvälistymispalveluissa tukea ja sparrausta hakemuksen tekemiseen.