Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.02.2019

Kuva: Sari Turunen-Zwinger

Eurooppalaisia ennakoinnin asiantuntijoita kokoontui Helsingissä

Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut ja Ennakointiyksikkö järjestivät yhdessä kansainvälisen asiantuntijaseminaarin osaamisen ennakoinnista tammikuussa Helsingissä. Osallistujia saapui 12 eri Euroopan maasta ja kahden päivän aikana kuultiin paljon eri maiden käytänteistä, keskusteltiin näkemyksistä ja kokemuksista sekä verkostoiduttiin. Seminaari toteutettiin Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvan Transnational Co-operation Activity (TCA) toiminnon tuella.

Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen laitoksen Juha Kaskisen johdolla pohdittiin tulevaisuuden megatrendejä; globalisaatio, ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos, demografiset muutokset ja kaupungistuminen, sekä digitalisaatio (IoT, Big data, automatisaatio). Yhteyksistä ja seurauksista osaamistarpeisiin ja koulutukseen heräsi aktiivista keskustelua.

Julie Fionda Euroopan komissiosta kertoi EU:n ennakointityössä tehtävistä pilottihankkeista, joissa muun muassa työpaikkailmoitusten big data -analyysin avulla kartoitetaan osaamistarvetta Euroopassa tai tutkitaan opiskelijoiden urapolkuja ja osaamisen sijoittumista työelämään (Graduate tracking). Osallistujia kiinnosti suuresti, kun Anu Passi-Rauste Headaista kertoi Työmarkkinatorista sekä heidän kehittämästään microcompetencies-palvelusta, joka auttaa työn, tekijöiden ja osaamisen kohtaamista tekoälyn avulla. Elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja mahdollisuuksista erilaisiin interventioihin keskusteltiin paljon ja kuulimme esimerkiksi Irlannissa käytössä olevasta National Training Fundista elinikäisen oppimisen kannustajana. Todettiin, että tärkeää on kuitenkin tukea kaikin tavoin yksilön omaa motivaatiota ja tahtoa elinikäisenä oppijana.

Työpajaosuuksissa keskusteltiin siitä, kuinka ennakointi palvelee parempaa osaamisen ja työn kohtaantoa sekä ammatillisen koulutuksen kehittämistä eri maissa. Suomalainen osaamisen ennakointifoorumi kiinnosti ja johdatti osallistujat avaamaan erilaisia ennakointikäytänteitään eri maissa ja organisaatioissa. Toisaalta työpajoissa pohdittiin eri toimijoiden näkökulmasta ennakointitiedon tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä päätöksenteossa ja koulutuksen kehittämisessä. Miten varmistetaan, että ennakointitieto on palvelevaa? Ketä sen tulisi palvella, ja millaisilla formaateilla ja työkaluilla se onnistuu?

Suomesta seminaariin osallistunut ennakointityöstä vastaava kehittämisasiantuntija Merja Salminen Gradiasta kertoi seminaarin olleen antoisa, koska kuuli paljon mielenkiintoista ajankohtaista tietoa ja oppi eri maiden käytänteistä. Sen lisäksi pääsi keskustelemaan uusien kollegojen kanssa yhteisistä haasteista ja luomaan kontakteja, joista voisi syntyä myös uusia yhteistyökumppanuuksia. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen osaamisperusteinen lähestymistapa näkyi Salmisen mukaan keskusteluissa; meillä puhutaan vahvasti osaamisesta ja taidoista, siinä kun monissa muissa maissa puhutaan enemmän ammateista.