Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

14.06.2018

Europassille verkkopohjainen palvelualusta

Yli kymmenen vuotta käytössä ollut Euroopan unionin Europassi-järjestelmä uudistetaan kokonaisvaltaisesti, kun asiakirjapohjaisesta järjestelmästä siirrytään verkkopohjaiseen palvelualustaan. Uusi palvelu tarjoaa kansalaisille monipuolisen valikoiman työkaluja ja palveluita työnhakuun sekä opintoihin. Kehittämistyötä tehdään vaiheittain siten, että uusi palvelualusta on käytössä vuoden 2019 lopulla.

Europassi on henkilökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka kokoaa yksilön osaamisen, työkokemuksen, opinnot ja tutkinnot selkeäksi ja kansainvälisesti vertailukelpoiseksi kokonaisuudeksi. Europassi kehitettiin aikanaan tukemaan työ- ja opiskelupaikan hakemista Euroopassa, jossa eri maiden koulutusjärjestelmissä on eroja. Opiskelijoita tai työntekijöitä valitsevien on helpompi arvioida hakijoiden tietoja, taitoja ja osaamista Europassi-asiakirjojen avulla. Näistä keskeisimpiä ovat yhteinen eurooppalainen ansioluettelomalli (cv) sekä tutkintotodistuksen liitteet.

Europassilla on ollut miljoonia käyttäjiä ja sitä on matkan varrella kehitetty käyttäjien tarpeiden mukaan. Tulevienkin uudistusten pohjana on käyttäjälähtöisyys.

Europassin uudelle palvelualustalle tulee tietoa mm. opiskelumahdollisuuksista, tutkinnoista ja tutkintojen viitekehyksistä sekä osaamisen ja tutkintojen tunnustamismahdollisuuksista. Lisäksi saatavilla tulee olemaan yhteisen ansioluettelopohjan lisäksi välineitä, joiden avulla voi kuvata työskentelyn, opiskelun, mutta myös kansainvälisen liikkuvuuden ja vapaaehtoistyön kaltaisten oppimiskokemusten kautta hankittuja taitoja ja tutkintoja. Europassi-palveluun tulee myös osaamisen kuvaamista ja arviointia helpottavia työkaluja. Palvelun käyttäjät voivat itse tallentaa ja hallinnoida tietojaan.

Uusi Europassi kytkeytyy myös muihin työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä koskeviin EU:n välineisiin ja palveluihin, kuten EURES-portaaliin. Näin varmistetaan paremmat palvelut kansalaisille.

Europassi-järjestelmä otettiin Suomessa käyttöön 1.1.2005. Opetushallitus on koordinoinut Europassin toimeenpanoa Suomessa alusta asti ja jatkaa edelleen tässä tehtävässä. Opetushallitus vastaa Europassin toimeenpanosta, kehittämisestä ja siitä tiedottamisesta Suomessa.

Päätös uudesta Europassista on osa kesäkuussa 2016 esiteltyä uutta osaamisohjelmaa Euroopalle.

Lisätiedot:

Europassin verkkosivut