Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.10.2016

Haku Luova Eurooppa -ohjelman verkostotuelle nyt auki

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tuki eurooppalaisille verkostoille (Networks) on nyt haettavissa. Hakuaika päättyy perjantaina 25.11. klo 13 Suomen aikaa.

Eurooppalaisten verkostojen tuen tavoitteena on mm. tarjota lisärahoitusta toimintaan, joka vahvistaa kulttuuri- ja luovien alojen kansainvälistä yhteistyötä ja kykyä sopeutua toimintakentässä tapahtuviin muutoksiin (erityisesti digitaalinen murros, yleisötyö sekä uudet liiketoiminta- ja hallintomallit).

Verkostojen tulee edustaa laajasti omaa alaansa Euroopassa ja toiminnan tulee ulottua vähintään kymmeneen maahan.

Rahoituksen reunaehtoja:

  • Verkostossa on oltava vähintään 15 jäsenorganisaatiota, jotka edustavat vähintään 10 eri ohjelmamaata
  • EU-rahoitusta voi saada 80% verkoston kokonaiskuluista ja maksimissaan neljäksi vuodeksi
  • vuosittainen tukisumma ei saa ylittää 250 000 EUR
  • tuki on rahoitusta laajan verkoston koordinaatioon
  • tuella voi kattaa esimerkiksi kokoukset, seminaarit, työpajat, digitaaliset työvälineet, vaihto-ohjelmat, analyysit, tiedonkeruuta, tiedonlevitystä, uutiskirjeet, tietopankkien koostamisen ja ylläpitämisen.

Tähän mennessä Luova Eurooppa -ohjelma on rahoittanut 22 eurooppalaista verkostoa, esimerkiksi jazzorganisaatioiden verkostoa, Europe Jazz Network, sekä tanssitalojen verkostoa, European Dancehouse Network.

Lisätiedot

Tutustu minkälaiseen toimintaan verkostotukea on aiemmin myönnetty.

Euroopan komission esite Creative Europe Networks esittelee 22 jo rahoitettua verkostoa.