Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

28.03.2018

Inspiroiva ympäristö, innostuneet asiantuntijat – tunnelmia akkreditoitujen organisaatioiden ryhmämonitoroinnista

Akkreditoitujen organisaatioiden ryhmämonitoroinnissa Tapahtumahotelli Huoneessa keskustelimme miten ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa oppilaitosten kansainväliseen toimintaan, sekä tutustuimme eri toimijoiden kehittämiin yhteisiin opintokokonaisuuksiin kansainvälisessä kontekstissa. Päivän tiivis anti toi esiin, että reformi on kansainvälisyyden mahdollistaja ja työnkehittämiselle on luova vapaus tietyissä raameissa. Kansainvälisessä työssä on tärkeää mennä rohkeasti eteenpäin.

Reformin ja kansainvälisyyden käytännöt keskusteluttivat

Reformilähettiläs Petri Sotarauta Winnovasta kertoi terveiset reformilähettilästoiminnasta ja miten he ovat tukena oppilaitoksissa reformin vakiintuessa. Reformilähettiläät sparraavat ja mentoroivat opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä esimiehiä. Reformin myötä henkilökohtaistaminen korostuu ja kansainvälinen toiminta on henkilökohtaistamisen ytimessä.

Hanna Autere Opetushallituksesta totesi, että kansainvälistymisen osalta olemme valmiita uudistuvaan ammatilliseen koulutukseen, sillä pohjatyö on aloitettu jo Ecvet-toiminnon myötä. Uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat voivat hankkia osaamista entistä joustavammin erilaisissa oppimisympäristöissä. Joustavuus, työelämälähtöisyys ja henkilökohtaistaminen sekä osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys ovat päivän sanoja. Osaamista voi hankkia mistä vain ja miten vain ja sitä voi arvioida muutkin kuin oman oppilaitoksen opettajat.

Organisaatioiden tiivis kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa uudistuvan ammatillisen koulutuksen mukaisen toiminnan joustavasti. Osaamisen arvioiminen korostuu. Myös ulkomaisten työssäoppimisenpaikkojen työpaikkaohjaajien arviointiosaaminen tulee varmistaa. Suomalaisten organisaatioiden, jotka lähettävät opiskelijoita hankkimaan osaamista ulkomaille, on varmistettava, että työpaikkaohjaajalla on tarvittava osaaminen arviointiin. Osaamisen varmistamiseen ja perehdyttämiseen voi hyödyntää myös vastaanottavaa oppilaitosta.

Pohdintaa herätti koulutussopimuksen laatiminen: kenen kanssa koulutussopimus laaditaan, voiko allekirjoittava taho olla oppilaitos? Voisiko kaikilla organisaatioilla olla yhtenäiset lomakkeet, jotka liittäisivät yhteen vaadittavat dokumentit? Myös alle 18-vuotiaiden liikkuvuuksista keskusteltiin ja esiin nousi sekä erityisen hyviä kokemuksia, että koettuja haasteita.

Kv-toimijat toivat esiin, että organisaatioiden informaation tarve on suunnaton reformin vakiintuessa. HOKSin laatimiseen osallistuvat HOKSaaja-opettajat tarvitsevat kv-koordinaattoreiden tuen jo hyvin varhain HOKSaus-prosessissa, jotta kansainvälisyyden näkökulma tulee huomioitua.

Uudenlaista osaamista yhteisiä opintokokonaisuuksia kehittämällä

Iltapäivä koostui asiantuntijoiden kokemuksista yhteisten opintokokonaisuuksien kehittämisestä. Risto Virkkunen Kainuun ammattiopistosta innosti organisaatioita hyödyntämään KA2 strategisia kumppanuushankkeita yhteisten opintokokonaisuuksien kehittämiseen. Heidän kokemuksensa oli, että hankkeen myötä opiskelijoille pystyttiin tarjoamaan sellaista osaamista, jota omassa oppilaitoksessa ei ollut tarjolla. Kehittämishanke toi oppilaitokselle lisäarvoa ja paljon uusia näkökulmia.

Katriina Lammi Keudasta kertoi hankekokemuksista rehellisesti ja toi arkirealismia innostavaan hanketyöhön. Kansainvälinen yhteistyö voi olla haasteellista, mutta aina se on palkitsevaa ja Katriina rohkaisi kuulijoita haasteista huolimatta ottamaan askeleita uusia seikkailuja kohti.

Gradian kokemuksista terveisiä toi Rea Tuominen. Gradiassa, kuten muissakin organisaatioissa kotikansainvälistymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. On tärkeää, että jokainen opiskelija saa kansainvälisyyttä osakseen opintojen aikana. Esimerkiksi kansainvälisesti kehitettyjen yhteisten opintokokonaisuuksien toteutuksessa kansainväliset opiskelijat voidaan integroida kotimaiseen ryhmään.

Lopuksi Annika Sundbäck-Lindroos Opetushallituksesta kertoi korkeakoulujen kokemuksista kansainvälisistä yhteistutkinnoista. Tulevaisuuden yhteistyökuviot eri koulutusmuotojen välillä jäivät ideoina ilmaan ja asiantuntijoiden ajatuksiin. Esiin nousi esimerkiksi se mitä pääomaa, laitteistoa, osaamista eurooppalaisilla partnereilla voisi olla, joita voisimme yhteistyössä hyödyntää.

Päivään osallistuneet toimijat ovat omistautuneet työlle, sydämen palo ja aito innostus näkyvät. Akkreditoitujen organisaatioiden ryhmä luo ideoinnille turvallisen ilmapiirin, missä haasteille ja kehittämiselle on tilaa.

Teksti: Annele Heikkilä
Kuvat: Sari Huttunen