Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

14.09.2018

Kansainväliseen toimintaan kohdistuneet resurssileikkaukset pelättyä pienemmät

Kansainvälisten liikkuvuuslukujen keräämisen yhteydessä ammatillisilta oppilaitoksilta ja aikuiskoulutuskeskuksilta sekä oppisopimustoimistoilta kysyttiin, millaisilla resursseilla kansainvälistä toimintaa oppilaitoksissa organisoidaan. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppilaitoksissa pohdittiin miten paljon uudistus vaikuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Keväällä 2018 toteutetun kyselyn mukaan kansainväliseen toimintaan kohdistetaan yhä enemmän resursseja suhteessa strategisiin tavoitteisiin.

Kuva 1. Henkilöstöresurssit ovat suhteessa strategiassa asetettuihin tavoitteisiin (%)

Kyselyn perusteella yhä useammalla oppilaitoksella on käytettävissään omarahoitusta kansainväliseen toimintaan mutta sen oppilaitoskohtaisen määrän koetaan vähentyneen. Omarahoitusta on entistä vähemmän liikkuvuuteen ja liikkuvuustoimintoja ohjataankin oppilaitoksissa yhä useammin Erasmus+ - rahoituksella toteutettavaksi.

Oppilaitokset panostavat yhä enemmän kotikansainvälisyyteen. Yli puolet kyselyyn vastanneista oppilaitoksista arvio kotikansainvälisyyttä olevan melko paljon tai sitä harjoitettavan jopa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti.

Raportti resurssikyselystä (pdf)