Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

28.06.2017

Napp+Teeri, installation view, Frontiers in Retreat: Edge Effects – Mustarinda, 2017, Kuva: Salla Lahtinen

Kansallinen vastinraha myönnettiin yhdelletoista hankkeelle

Opetushallituksen Kansainvälistymispalvelut on myöntänyt vastinrahoitusta 11 toimijalle, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta tai sitä edeltäneestä EU:n Kulttuuri-ohjelmasta.

Kiitollista tällä hakukierroksella oli, että avustus voitiin myöntää kaikille hakuehdot täyttäville hankkeille tulevalle vuodelle lähes täysmääräisesti. Kevään aikana tekemämme hankeselvitys osoitti, miten merkityksellinen vastinraha on hankkeissa mukana oleville organisaatioille. Korvamerkitty avustus antaa tärkeän rahoituspohjan Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuville suomalaistoimijoille. Se on myös tunnustus menestyksekkäästä kansainvälisestä työstä, joka tuo Suomeen uutta osaamista ja virkistää taiteen ja kulttuurin kenttää,” kertoo Ohjelma-asiantuntija Annu Webb.

Avustusta myönnetään korkeintaan 30% hankkeen suomalaisen partnerin omarahoitusosuudesta ja korkeintaan 50% hankkeen suomalaisen koordinaattorin omarahoitusosuudesta.

Avustuksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia toimijoita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tukea hankkeen toteuttamista. Tätä kansallista vastinrahaa myönnettiin aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 12, joissa haetun avustuksen määrä oli 348 089 euroa. Avustuksiin käytettävä määräraha on 254 000 euroa.

Tällä hetkellä käynnissä on 33 EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman tai sitä edeltäneen EU:n Kulttuuri-ohjelman rahoittamaa hanketta, joissa on mukana suomalaisia toimijoita.

Lue lisää: