Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.06.2017

Kielten opetus alkaa Suomessa myöhään muihin Euroopan maihin verrattuna

Useimmissa Euroopan maissa vieraiden kielten opetus alkaa 6─7 vuoden iässä. Esikouluikäisinä opinnot aloitetaan Puolassa, Kyproksella ja Belgian saksankielisessä yhteisössä. Aloitusikä on koulujen päätettävissä ainoastaan Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Tämä käy ilmi vasta julkaistusta Eurydice-raportista Key Data on Languages at School in Europe – 2017 Edition. Raportissa tarkastellaan aloittamisiän lisäksi muun muassa kielitarjontaa, opetustuntimääriä, maahanmuuttajaoppilaiden saamaa tukea sekä opettajien koulutusta.

Englannin ylivaltaa jatkuu

Englanti on melkein kaikissa Euroopan maissa eniten opiskeltu kieli. EU-maissa vuonna 2014 yli 97 % oppilaista perusopetuksen luokkia 7─9 vastaavalla tasolla opiskeli englantia, Suomessa yli 99 %.

Kuva: Englantia opiskelevien oppilaiden määrän kehitys 2005, 2014. Eurydice: Key Data on Languages 2017

Toiseksi eniten Euroopan maissa opiskeltiin ranskaa (33 %), kolmanneksi eniten saksaa (23 %) ja neljänneksi eniten espanjaa (13,1 %). Ranskan ja saksan opiskelu on vähentynyt 3─4 prosenttiyksikköä vuodesta 2005, kun taas espanjan kasvanut yli viidellä prosenttiyksiköllä.

Suomessa kielivalinnat seuraavat samaa trendiä. Vuonna 2014 saksaa opiskeli noin 10 % ja ranskaa vajaa 6 %. Vähennys vuoteen 2005 verrattuna oli saksan kohdalla jopa 6 prosenttiyksikköä. Espanjaa opiskeli 2 % yläluokkien oppilaista vuonna 2014.

Kielivalinnoissa ero Ruotsiin on merkittävä. Naapurimaan oppilaista ranskaa opiskeli lähes 16 % ja saksaa yli 19 % yläluokkien oppilaista. Ruotsissakin näiden kielten ja erityisesti saksan opiskelu on vähentynyt, kun taas espanjaa opiskelevien määrä oli 44 % ja kasvanut aikaisemmasta noin 15 prosenttiyksiköllä.

Lue lisää

Key Data on Languages at School in Europe. 2017 Edition. Eurydice report. (pdf)

Lisätietoja: Kristiina Volmari (kristiina.volmari[at]oph.fi)