Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.03.2018

Komissio on julkaissut Erasmus+ -ohjelman väliarvioinnin. Arviointiraportti pohjautuu jäsenmaiden tekemiin maakohtaisiin raportteihin ja komission teettämään ulkoiseen selvitykseen.

Arvioinnin mukaan Erasmus+ -ohjelma on hyvin arvostettu ja sillä on kiistaton eurooppalainen lisäarvo. Vastaajien mukaan Erasmus+ olisi Euroopan Unionin kolmanneksi tärkein saavutus! Yhteinen Erasmus+ brändi on osaltaan tuonut lisää näkyvyyttä ohjelmalle ja hyödyntänyt kaikkia ohjelman sektoreita.

Tähän mennessä ohjelmaan on osallistunut yli 1,8 miljoonaa henkilöä ja yli 240 000 organisaatiota. Ohjelman lopulla, vuonna 2020, osallistujamäärän arvioidaan olevan 4,3 henkilöä ja 940 000 organisaatiota.

Osallistuvien oppijoiden, siis koululaisten, opiskelijoiden tai nuorten tyytyväisyys ulkomaanjaksoonsa oli kyselyiden perusteella yli 90%. Arviointiraportin mukaan ulkomaanjakso vaikuttaa todistettavasti osallistujien osaamiseen, työllistymiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Osallistujat pitävät ulkomaanjakson jälkeen itseään enemmän eurooppalaisina ja siten ohjelma osaltaan luo yhtenäisempää unionia. Ohjelmaan osallistuvat opettajat, kouluttajat, ja nuorisotyöntekijät korostivat puolestaan sitä, että ohjelma parantaa ja laajentaa heidän verkostojaan.

Ohjelmalla todettiin vaikutuksia myös osallistuviin organisaatioihin ja laajemmin koulutus- ja nuorisojärjestelmiin, mutta nämä vaikutukset ovat vaikeammin todennettavia ja mitattavia. Arvioinnissa todettiinkin, että pysyvämpiin organisaatiotasoisiin vaikutuksiin tarvitaan pitempiaikaista osallistumista ohjelmaan.

Arvioinnissa annetaan suosituksia ohjelman loppukautta ja uuden, vuonna 2021 alkavan ohjelmakauden valmistelua varten. Jatkossa olisi erityisesti helpotettava koulujen ja muiden pienien toimijoiden osallistumista ohjelmaan. Samoin olisi mietittävä miten vielä paremmin voitaisiin tukea epäedullisemmassa olevien henkilöiden osallistumista toimintaan.

Ohjelman todettiin olevan hyvin kustannustehokas. Hallintokulut (6%) ovat pienet, myös jos niitä vertaa vastaaviin kansallisiin ohjelmiin.

Raportti nostaa esiin myös vaikeudet ohjelman aloitusvaiheessa. Suurimmat tietojärjestelmäongelmat on sittemmin on ratkaistu, mutta kehittämisen varaa on edelleen.

Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa täältä. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en